Sökning: "teknik ur ett genusperspektiv"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden teknik ur ett genusperspektiv.

 1. 1. Är bilder i läromedel i teknik normutmanande? : En semiotisk bildanalys av bilder i läromedel i teknik för åk 4–6 ur ett genusperspektiv.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Petter Falch; [2018]
  Nyckelord :Gender; image analysis; technology learning materials; middle school; Genus; bildanalys; teknikläromedel; mellanstadiet;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka roller som tilldelas flickor/kvinnor och män/pojkar i bilder i läromedel i teknik för mellanstadiet och hur det påverkar konnotationer som skulle kunna uppkomma ur ett normkritiskt perspektiv. Med utgångspunkt i att bilder kan påverka normer och att Skolverket tydligt instruerat att vissa normer ska utmanas har bilder i två läromedel i teknik granskats. LÄS MER

 2. 2. En bildanalys av användaren och utvecklare av tekniken i barnböcker ur ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Erika Axelsson; [2018]
  Nyckelord :Gender; picture book; technique in children s books; traditional gender patterns; Bilderbok; genus; kön; teknik i barnböcker; traditionella könsmönster;

  Sammanfattning : Denna studie är en subjektiv bildanalys av barnböcker där syftet med studien är att undersöka hur genusaspekter kommer till uttryck i barnböckerna med fokuset på ett teknikinnehåll. I studien har jag valt ut några bilder i fyra Alfons Åberg- böcker samt en bild i en nyare bok - Hej Ruby, med fokus på digitalteknik. LÄS MER

 3. 3. SJUKSKÖTERSKEYRKET – AV KVINNOR FÖR KVINNOR?

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ebba Altahr-Cederberg; Josefina Svärm; [2016-01-11]
  Nyckelord :sjuksköterska; profession; genus; upplevelser; kompetens; arbetsfördelning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskeyrket har alltid dominerats av kvinnor och är än idag starkt förknippat med kvinnliga egenskaper. Det finns en tydlig uppdelning av vilka yrken kvinnor och män söker sig till och vilka uppgifter de utför på arbetsplatsen. LÄS MER

 4. 4. Storytelling i reklamfilm utifrån ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

  Författare :Sandra Olsen; Matilda Martinsdotter; [2016]
  Nyckelord :Corporate storytelling; gender; commercial; Guldägget; analysis; Storytelling; genus; reklamfilm; Guldägget; analys;

  Sammanfattning : Abstrakt I vårt arbete har vi utgått från bland annat begreppet storytelling. Storytelling innebär att man använder sig av historier vid exempelvis marknadsföring. Storytelling kan till exempel användas för att stärka ett varumärke eller för att marknadsföra en enskild produkt eller tjänst genom till exempel reklamfilm. LÄS MER

 5. 5. “Om ni inte får ihop showen lägger jag ner teatern, pang bom bara!” : Genusanalysav UR:sLivet i Bokstavslandet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Anton Hemmingsson; Erik Andersson; [2016]
  Nyckelord :genus; jämställdhet; UR; genusframställningar; maskulinitetsnormen;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att analysera UR:s mest spelade utbildningsprogram för F-3, Livet i Bokstavslandet, utifrån ett genusperspektiv. Studien innehåller en kvantitativ och en kvalitativ under-sökning som tillsammans svarar på både taltidsfördelning samt på hur framställningar av maskulinitet och femininitet gestaltas. LÄS MER