Sökning: "teknikaktiviteter i förskolan"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden teknikaktiviteter i förskolan.

 1. 1. Att få teknikperspektiv : En fenomenologisk studie om lärarutbildares och studenters upplevelser av teknikundervisningen i förskollärarutbildningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Sofie Andersson; Isabelle Bolzanello; [2020]
  Nyckelord :Fenomenologi; förskollärarstudenter; förskollärarutbildning; lärarutbildare; teknikdidaktik; teknikundervisning;

  Sammanfattning : Studien har undersökt lärarutbildares och studenters upplevelser av teknikämnet i förskollärarutbildningen. I teknikämnet återfinns många perspektiv som relaterar till mänskligt skapande för att uppnå särskilda ändamål. Det innefattar såväl tekniska system och digitala lösningar som vardagliga föremål. LÄS MER

 2. 2. "Tänk att få uppleva teknik!" : En studie i hur förskollärare med teknikutbildning uppfattar teknik samt hur de undervisar i ämnet.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Susanna Schaup Andersson; Maria Johansson; [2018]
  Nyckelord :Technology; preschool; teaching; curriculum; didactics; interaction; phenomenology.; Teknik; förskola; undervisning; läroplan; didaktik; samspel; fenomenologi.;

  Sammanfattning : Abstract Previous research has shown how technology as a subject in preschool is considered difficult to implicate and has therefore been a subject not prioritized. According to previous research, lack of knowledge in technology among preschool teachers are the reason to why the subject is considered difficult. LÄS MER

 3. 3. Kvalitén på förskollärares inspirationskällor gällande teknik. : En innehållsanalys utifrån Thomas Ginners definition av teknik.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Linda Lanner; [2015]
  Nyckelord :förskollärares teknikaktiviteter; innehållsanalys; teknikaktiviteter i förskolan; Thomas Ginner;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Emma och Totte som teknikförebilder i förskolan : - vilken gestalt väljer 2-3 åringar?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap

  Författare :Annika Jaeger; [2008]
  Nyckelord :förebilder; förskola; genus; sagor; teknik;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om flickor, pojkar och teknik sett ur ett genusperspektiv. I undersökningen har 20 barn i åldrarna 2-3 år intervjuats. Undersökningen utgår från två sagor, Emmas verkstad och Totte bakar. Sagornas huvudpersoner bryter det könsstereotypa mönstret i sina aktiviteter. LÄS MER