Sökning: "teknikdeterminism"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet teknikdeterminism.

 1. 1. "Allt förändras och förändringarna kommer att fortsätta". : Om synen på digitalisering och det digitala imperativet

  Master-uppsats,

  Författare :Anna Hallpers; [2019]
  Nyckelord :Digitalisering; teknik; teknikdeterminism; socio-tekniska perspektiv; bibliotek; Den femte statsmakten;

  Sammanfattning : The aim of this master thesis is to examine the use of the word digitalization ("digitalisering") in a Swedish library context, and to relate the use and the assumptions underlying it to different views of technology. The empiric material chosen was the report Den femte statsmakten, published by the National Library of Sweden in 2017 as part of the production of a national library strategy. LÄS MER

 2. 2. Elektroniskt kungörande av författningar : en IT-politisk lösning ur ett användarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

  Författare :Anders Bergqvist; [2013]
  Nyckelord :IT-utveckling; teknikdeterminism; den digitala klyftan; garbage can-modellen; Svensk författningssamling; kungörande; elektronisk publicering;

  Sammanfattning : This essay analyses the arguments of The Swedish Government Official Report 2008:88 which proposes that the Swedish law (SFS) should shift from promulgation in print to elec-tronic promulgation on a Website. I have studied two aspects of the arguments in the text. LÄS MER

 3. 3. När datamaskinerna tar över : datorerna och framtiden i Sveriges Television, 1979–1980

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Patrik Persson; [2013]
  Nyckelord :datorer; marxism; teknikhistoria; historiemedvetande; framtidsvisioner; teknikdeterminism; persondatorer; arbetsprocess; television; public service; utbildningsradion; History and Archaeology;

  Sammanfattning : Idag tillhör persondatorerna våra käraste prylar, men så har det inte alltid varit. Kring 1980, då persondatorerna slog igenom i Sverige, sågs "datafrågorna" istället tillhöra samhällets stora utmaningar, tillsammans med bland annat energiförsörjningen och miljöfrågorna. LÄS MER

 4. 4. ”Nya tider har gett nya regler” : En kritisk diskursanalys av synen på teknikutveckling i Yttrandefrihetskommitténs delbetänkande SOU 2010:68

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

  Författare :Sofie Violett Pehrsson; My Sörensson; [2012]
  Nyckelord :SOU 2010:68; teknikdeterminism; teknikinstrumentalism; informationspolitik; teknikneutral; yttrandefrihetskommittén; yttrandefrihet; teknikutveckling;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to contribute to the field ofinformation politics, in the areas of the future regulationof The Fundamental Law on Freedom of Expression andThe Freedom of the Press Act. The focus of the study is todiscursively examine how ideas and perspectives ontechnological developments are expressed in a pendingSwedish legislative proposal. LÄS MER

 5. 5. Social kommunikation via internet – tvång eller frihet? : Kvalitativ intervjustudie: hur vuxna upplever att umgänge via internet påverkar deras vardagsliv

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Åsa Raab; [2009]
  Nyckelord :social kommunikation; internet; fenomenologi; intervju; eman­ciperade användare; teknikdeterminism; e-post; sociala medier; chatt; communities; Facebook; datorspel;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att genom en småskalig, kvalitativ, intervjustudie åskådliggöra hur vuxna upplever att social kommunikation via internet påverkar deras var­dags­liv, med fokus på upplevelsen av egen kontroll och styrning. Forsk­nings­frågorna: Vilka är för- och nack­del­arna? Ökar känslan av social ge­men­skap eller ger kom­munika­tion via inter­net en upp­levelse av isolering? Vad är verklighet i samman­hanget? Hur upplever individ­erna att den soci­ala kom­munikationen tar plats i deras vardags­liv? Upp­levs en känsla av kon­troll eller be­ro­ende?Teorierna som används finns i spänningsfältet mellan teknikdeterminism och bilden av en eman­ciperad an­vänd­are. LÄS MER