Sökning: "teknikens framtid"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden teknikens framtid.

 1. 1. Allmänhetens uppfattning och tillit till Blockchain-teknik

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Kajsa Svanlind; Richard Sanborn; [2018]
  Nyckelord :Blockchain; Bitcoin; Trust; New Technology; Decentralization; Cryptocurrency; Peer to Peer; Blockchain; Bitcoin; Tillit; Ny teknik; Decentralisering; Kryptovalutor; Peer to Peer;

  Sammanfattning : I princip hela IT-världen ser på och häpnar medan Blockchain-tekniken växer. Många spekulerar om fördelar och nackdelar med tekniken. Men hur ser egentligen samhället på detta nya sättet att lagra data på? Det finns väldigt lite forskning på hur Blockchain uppfattas i Sverige, hur tekniken uppfattas och vad folk vet om tekniken. LÄS MER

 2. 2. Den digitala inre marknaden - Ett verkligt gränslöst Europa?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Christoffer Kvarnmark; [2017]
  Nyckelord :EU-law; EU-rätt; Europarätt; Den digitala inre marknaden; Geolokalisering; Geoblock; E-handel; E-commerce; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks den inre marknaden inom Europeiska unionen och även huruvida den s.k. digitala inre marknaden mer och mer kommer att få en väsentlig betydelse för framtiden. Den digitala inre marknadens frammarsch förhalas just nu på grund av diverse nationella regleringar inom ett flertal juridiska områden. LÄS MER

 3. 3. Artificiell intelligens som beslutsmetod

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Micael Frideros; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta arbete behandlar artificiell intelligens som beslutsmetod. Efter inledande diskussioner om de övergripande skillnaderna mellan hjärnans och datorns funktionssätt, olika utvecklingsinriktningar av artificiell intelligens samt olika metoder för att skapa artificiell intelligens identifieras strategier för hur artificiell intelligens kan användas som beslutsmetod beroende på faktorer som transparens, effektivitet samt mängden tillgänglig testdata. LÄS MER

 4. 4. Development of Next Generation Rollator

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Avd.)

  Författare :Ebba Ljungqvist; Sofia Stegs Johansson; [2015]
  Nyckelord :Next generation rollator; Scalae; Medical product; product design; product development process; Nästa generations rollator; Scalae; Medicinsk produkt; produktdesign; produktutvecklingsprocess;

  Sammanfattning : Today the county councils in Sweden prescribe rollators, but in the near future, the retail market for rollators will increase simultaneously with increased pressure within customer requirements. Among the users there is an increased awareness and urge to have a rollator that is up to date according to today’s development of the society. LÄS MER

 5. 5. En 3D(JE) industriell revolution - Det privata bruket av 3D-skrivaren och dess bekymmersamma förhållande till 12 § URL

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Erik Ahlbäck; [2015]
  Nyckelord :3D-skrivare; Law and Political Science;

  Sammanfattning : 3D printing is a process of making three dimensional solid objects from a digital file. The possibilities with the technology are according to today's science unlimited. Just a few year’s ago the 3D market exclusively addressed production companies, but are now also opening for consumers. LÄS MER