Sökning: "teknikoptimism"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet teknikoptimism.

 1. 1. Miljöundervisningstraditioner i teknikläroboken : tillbaka till miljöundervisningens begynnelse…?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Sadrudina Smajlagic; [2019]
  Nyckelord :environmental education; teaching traditions in environmental education; sustainable development; content analysis; technology optimism; technology; textbook; miljöundervisning; miljöundervisningstraditioner; hållbar utveckling; innehållsanalys; teknikoptimism; teknik; lärobok;

  Sammanfattning : Klimatförändringar och miljöproblem har alltmer blivit synliga på kontinenter och hav, men även i samhällsdebatter och media. Därav har media haft en påtaglig roll för rådande miljöskildring och miljösyn. LÄS MER

 2. 2. Miljön som handelsvara : en diskursanalys över utsläppsrättssystem

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Miljövetenskap; Södertörns högskola/Miljövetenskap

  Författare :Sara Bökmark; Laura Linnala; [2017]
  Nyckelord :emissions trading; sustainable development; discourse; ecological economics; ecological modernisation; utsläppsrätter; hållbar utveckling; diskurs; ekologisk ekonomi; ekologisk modernisering;

  Sammanfattning : Växthusgasnivåerna i atmosfären har nått nivåer som påverkar klimatet på jorden. Det här ställer krav på politiska överenskommelser som effektivt kan verka för en minskning av växthusgaser i atmosfären. LÄS MER

 3. 3. Digitaliseringens förändring av bokbranschen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Patric Björk; Liv Sundman; [2012]
  Nyckelord :E-bok; Digitalisering; Bokbransch; 4-R modell; Stigberoende;

  Sammanfattning : This is a bachelor thesis, written at the business studies institute, Uppsala Unviersity, exploring how digitalization has affected the Swedish book industry. This is done by studying how the introduction of the e-book has changed the way the publishers work and what problems and opportunities arise with the new way to publish and consume books. LÄS MER