Sökning: "teknikprogrammet"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade ordet teknikprogrammet.

 1. 1. Technical Interest : Does earlier technology education influence the choiceto further studies in technical subjects?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Caroline Forsell; [2018]
  Nyckelord :Technical interest; Teknikprogrammet; Higher education; Secondary school;

  Sammanfattning : This thesis investigates if a student’s interest in technology at lower secondary school can influence their choice to attend an upper secondary school technical program (Teknikprogrammet). Factors like the choice of course book, teacher, practical and theoretical technology were investigated. LÄS MER

 2. 2. "Varför ska vi lära oss det här?" - Teknikelevers uppfattningar om kemins roll i utbildningen och i samhället

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Matilda Larsson; [2018]
  Nyckelord :teknikelever; fenomenografi; gymnasieelevers uppfattningar; kemins roll; kunskapsemfaser; yt- och djupinriktat lärande;

  Sammanfattning : Kursen Kemi 1 är obligatorisk att läsa på gymnasiet för elever på de naturvetenskapliga och tekniska programmen. Dock är teknikeleverna (TE-eleverna) mindre motiverade till att läsa kemi och har sämre betyg i kursen jämfört med naturvetenskapseleverna, vilket är ett problem. LÄS MER

 3. 3. Elevers förväntningar på teknikprogrammet : Hur eleverna hanterar övergången från grundskolan till teknikprogrammet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Daniel Ståhl; [2018]
  Nyckelord :Upper secondary school; technical program; expectation; motivation; Gymnasieskola; teknikprogrammet; förväntningar; motivation; teknik;

  Sammanfattning : I dagens gymnasieskola möter elever ofta en utbildning som de inte riktig har förväntat sig. Det ställer krav på utbildaren att hjälpa eleven framåt när eleven upplever att utbildningen inte motsvarar förväntan. Därmed behövs en tydlig dialog där skolan kan förklara utbildningens innehåll, syfte och upplägg. LÄS MER

 4. 4. Hur lärare kan välja programmeringsverktyg för kursen Tillämpad Programmering : Rekommendationer framtagna för tillämpningsområdena spel, matematik, musik och konst

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Mollie Wejdenstolpe; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet ämnar hjälpa lärare, som ska undervisa i kursen Tillämpad programmering, med deras val av programmeringsverktyg som ska användas i kursen. Kursen är en gymnasiekurs som infördes den 1:a augusti 2017 för att möjliggöra för elever att läsa programmering som är användbar för det gymnasieprogram de läser. LÄS MER

 5. 5. Nyanlända och lärande – undervisningsstöd och metoder som används i teknikämnet på gymnasieskolans språkintroduktion

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Nebras Kuffee; Farah Al-Saka; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna studiehar vi undersökt vilkaundervisningsstöd och metoder lärarei teknikämnet använder när de undervisarnyanlända eleverpå språkintroduktion i åldrarna 16–19år som siktar på att komma in på Teknikprogrammet. Syftet med studienär att titta närmare på hur man med hjälp av olika undervisningsmetoder i teknikämnet kan underlätta för de nyanlända eleverna, dels genom att öka förståelsen för själva ämnet, dels genom att förbättra ämneskunskaperna i sig. LÄS MER