Sökning: "teknisk rapport cad"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden teknisk rapport cad.

 1. 1. Design of Furniture for the Informal Learning Environments : Development of an inclusive furniture for Next Education in collaboration with Kinnarps AB

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Amanda Bertilsson; [2020]
  Nyckelord :Learning environment; Informal learning; Inclusive education; Sustainability; Industrial Design Engineering; Product development; Furniture design; Human-centered design; Lärmiljö; Informellt lärande; Inkludering; Hållbarhet; Teknisk Design; Produktutveckling; Möbeldesign; Användarcentrerad design;

  Sammanfattning : The learning environment is one of our most important workplaces. It is mainly a workplace for students, but also teachers and other staff. It is the environment that these people are surrounded by every day, which makes the physical environment and physical products really important. LÄS MER

 2. 2. En produktserie för drive-in-skyltning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Josefine Holm; [2017]
  Nyckelord :Product Line; Generation off ideas; Concept; Drive-in; Half-gate; Product development; Produktserie; Idégenerering; Koncept; Drive-in; Half-gate; Produktutveckling.;

  Sammanfattning : Denna rapport är ett examensarbete för högskoleingenjör, teknisk design –Produktutveckling vid Luleå Tekniska Universitet. Den omfattar 10 arbetsveckorsarbete på 15 högskolepoäng utfört mellan 2016-10-10 och 2016-12-16. LÄS MER

 3. 3. Containervagn

  Kandidat-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Michael Tapper; Joakim Zenk; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna rapport är skriven av studenterna Joakim Zenk och Michael Tapper under vårterminen 2016.Rapporten är en del av en kandidatexamen i teknisk design på Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm.Projektet gällde att ta fram en ny hjullösning för containrar på de återvinningscentraler som Stockholm Vatten ansvarar för. LÄS MER

 4. 4. Produktdesign av eSmart : system för avläsning av elförbrukning i realtid

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Andreas Rantala; Elkin Martinez; [2010]
  Nyckelord :produktutveckling; plastkonstruktion; industridesign; energibesparing;

  Sammanfattning : Denna rapport behandlar ett projekt i produktutveckling åt företaget eSmart. FöretageteSmart är ett nystartat företag som tagit fram utrustning för mätning av elförbrukning irealtid. LÄS MER

 5. 5. Angels of Sweden

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Maskinteknisk produktframtagning (MTEK); Högskolan i Halmstad/Maskinteknisk produktframtagning (MTEK)

  Författare :Goran Cacija; Christofer Lindberg; [2010]
  Nyckelord :CAD; överfallslarm; smycke;

  Sammanfattning : Arbetet inleddes med ett möte med Evonova där projektet diskuterades. Företagets inledandetankegångar och idéer kring produkten framgick och arbetet påbörjades.Under arbetets gång följdes Fredy Olssons anvisningar i hur en teknisk rapport ska se ut. Alltinleddes med en brainstorm och kundundersökning. LÄS MER