Sökning: "tekniska indikatorer"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden tekniska indikatorer.

 1. 1. Key Performance Indicators for the monitoring of large-scale battery storage systems

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Emeric Brun; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In the context of the fight against climate change, the electricity sector is experiencing a complete renewal. Power grids are undergoing a transformation from centralized and unidirectional systems to multilevel and more integrated networks with, among others, the insertion of intermittent Renewable Energy Sources (RES) on the production side and with the emergence of new consumer behaviors on the demand side. LÄS MER

 2. 2. Litteraturstudie: Tillämpningen av maskininlärning vid algoritmisk handel

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Therése Larsson; Karl Paradis; [2019]
  Nyckelord :maskininlärning; algoritmisk handel; litteraturstudie; tekniska indikatorer; orderexekveringsproblem; support vector machine; historisk prisdata; efficient-market hypotesen; VaR; neurala nätverk;

  Sammanfattning : Vi genomför en litteraturstudie där vi studerar och analyserar publikationer inom maskininlärning i kombination med algoritmisk handel. I denna studie undersöker vi vilka typer av data samt vilka maskininlärningstekniker som kunnat visas vara tillämpningsbara vid system för algoritmisk handel. LÄS MER

 3. 3. A Critical Review of the UNDP Guyana Hinterland Rural and Poor Communities (HRPC) Project

  Master-uppsats, KTH/Energisystemanalys

  Författare :Gisela Norman; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The Government of Guyana sees the Information and Communication Technology (ICT) diffusion as critical in quality of life improvement. Together with the United Nations Development Program (UNDP) they are conducting a project to provide internet access to Hinterland, Rural and Poor Communities (HRPC) through Very Small Aperture Terminals (VSATs) powered by stand-alone hybrid energy systems including solar Photovoltaics (PV) and Li-Ion batteries. LÄS MER

 4. 4. Conception and development of a preliminary analysis of the operating room performance

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Alexandre Escat; [2018]
  Nyckelord :operating room performance; Delphi method; key performance indicators; prestation i operationssalar; Delphi-metoden; nyckelindikatorer för prestation;

  Sammanfattning : Operating room performance is becoming more and more important for the hospital’s finance and the patient’s well-being. Thus, hospitals need to develop dashboards that can assess the actual performance of its core service, to be able to decide how to improve it. LÄS MER

 5. 5. Utformning av en miljömålsmodell, från global till lokal skala : Fallstudie med fokus på indikatorval för vattenrelaterade miljömål

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Elvira Lindström; [2018]
  Nyckelord :Local Environmental Objectives; Municipality; Environmental Quality Objectives; Agenda 2030; Indicators; Lokala miljömål; Kommun; Miljökvalitetsmål; Agenda 2030; Indikatorer;

  Sammanfattning : Idag eftersträvar institutioner på olika nivåer i samhället parallellt bättre kvalitet på den naturliga miljön. Internationella organisationer, riksdag, länsstyrelser och kommuner sätter upp miljö- och hållbarhetsmål, uppföljningsplaner baserade på mätbara indikatorer, samt redovisar sitt arbete på olika sätt. LÄS MER