Sökning: "tekniska uppfinningar"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden tekniska uppfinningar.

 1. 1. Hur organisationer påverkas när medarbetare ersätts med Robotic Process Automation : En rapport om hur RPA-robotar påverkar verksamhetsutvecklingen och den implicita kunskapen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Niklas Beijbom; Abdalrahim Idjbara; [2019]
  Nyckelord :Informatik; Robotic Process Automation; Implicit kunskap; Verksamhetsutveckling;

  Sammanfattning : Teknologin har alltid påverkat samhället, tekniska lösningar utvecklas hastigt. Robotic Process Automation (RPA) är en robot som genomför repetitiva, enkla återupprepande, uppgifter som hanteras på exakt samma sätt varje gång istället för att det ska hanteras av anställda. LÄS MER

 2. 2. Innovera mera - En kvalitativ studie om styrning och innovation i en svensk kommun

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Dorentina Bahtiri; Jennifer Nagy; [2019]
  Nyckelord :Offentlig sektor; Visionsstyrning; organisationskultur; omvärld; entreprenörskap; innovation; balanserad styrning; tillitsbaserad styrning; New public management.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Under en längre tid har svenska kommuner präglats av en målstyrd verksamhetsstyrning där kontroll, mätning och uppföljningar funnits vid varje målsättning. Samtidigt satsar den offentliga sektorn på innovationsarbetet för att kunna utvecklas i takt med omvärlden. LÄS MER

 3. 3. Artikel 52 i Europeiska patentkonventionen – ett hinder för datorrelaterade uppfinningar? : Är nuvarande europeisk patentlagstiftning föråldrad med hänseende till patentskydd för datorrelaterade uppfinningar?

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt; Linköpings universitet/Affärsrätt; Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Tobias Granlund; ludvig harju; eric adamsson; [2016]
  Nyckelord :patentkonventionen;

  Sammanfattning : I denna uppsats utreds huruvida den nuvarande utformningen av artikel 52 i European Patent Convention är ett hinder för patenterbarhet av datorrelaterade uppfinningar, och hur en eventuell ändring av konventionens regler bör se ut.I uppsatsen undersöks europeisk patenträtt utifrån främst relevanta rättsfall, konventionstext, nationell lagtext, direktiv och myndigheters utlåtanden. LÄS MER

 4. 4. Identifiering av parametrar som påverkar den affärsmässiga potentialen hos en uppfinning : Praktiska förslag för användning i en innovationsprocess

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Projekt, innovationer och entreprenörskap; Linköpings universitet/Projekt, innovationer och entreprenörskap

  Författare :Olof Jarkman; Rasmus Kling; [2016]
  Nyckelord :Innovation; Innovations; Invention; Inventions; Business potential; Innovation; Innovationer; Uppfinning; Uppfinningar; Insteg; Affärsmässig potential;

  Sammanfattning : Världen är i konstant förändring och drivs framåt genom utveckling av nya och uppdaterade produkter. Utan denna utveckling skulle samhällsutvecklingen troligtvis stanna av. LÄS MER

 5. 5. X-ray diffraction studies on complex metal oxides

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Synkrotronljusfysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Albin Linder; [2015]
  Nyckelord :reciprocal space; compass; x-ray diffraction; XRD; magnetite; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : The ambition of this project is to assist in the pursuance of understanding the metal to insulator transition found in magnetite at ~120 K. The transition is itself very complex and links together the charge order, orbital order and lattice distortion of magnetite with its magnetic properties. LÄS MER