Sökning: "tekniska verktyg"

Visar resultat 1 - 5 av 1022 uppsatser innehållade orden tekniska verktyg.

 1. 1. HEMLIG DATAAVLÄSNING Möjligheter och begränsningar för Polismyndigheten

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Sofia Adolfsson; André Dahlgren; Martin Hedström; [2021-01-18]
  Nyckelord :Tekniska Affordanser; Hemlig Dataavläsning; Statlig Hacking; IT-kompetens; Kryptering; Övervakning; Hemliga Tvångsmedel;

  Sammanfattning : Government hacking is increasing across the world and in Sweden, on April 1, 2020, the “Act on Secret Data Interception” was introduced. The law has given law enforcement agencies such as the Police Authority access to use tools to read data before it is encrypted by secretly installing software or hardware in, for example, a computer, mobile phone or tablet. LÄS MER

 2. 2. “Du måste lära dig om du ska överleva” - En kvalitativ studie om ideella verksamheter och kommunala myndigheters arbete med ofrivilligt digitalt utanförskap

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Manuella Hochfellner; Magdalena Zezovski Lind; [2021]
  Nyckelord :digital exclusion; digital divide; digital exclusion social work; non-profit organization; municipal administration Nyckelord: Digitalt utanförskap; digitalisering; utsatta grupper; ideella organisationer; kommunala verksamheter; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka hur ideella verksamheter och kommunala myndigheter arbetar med digital utanförskap bland sina klienter, vilka faktorerna för digital utanförskap kan vara samt hur den digitala utvecklingen ser ut. Studien genomfördes som en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 3. 3. Elevers matematiska  självkänsla från lärares perspektiv : En pilotstudie som granskar lärares förmåga att uppskatta sina elevers matematiska självkänsla

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Analys och didaktikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Analys och didaktikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Adam Gustafsson; Karl Törnered; [2021]
  Nyckelord :Mathematics Teachers; Mathematical Self-esteem; domain-specific self-esteem; Student attitudes; Matematiklärare; Matematisk självkänsla; domänspecifik självkänsla;

  Sammanfattning : Det finns flera faktorer som påverkar elevers prestation inom matematik, bland annat elevers matematiska självkänsla. Denna pilotstudie utvecklar och diskuterar ett verktyg för att undersöka hur väl matematiklärare uppfattar sina elevers matematiska självkänsla. LÄS MER

 4. 4. MATERIALLOGISTIK : Upprättande av ett verktyg inom materiallogistik på en byggarbetsplats

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Petra Lejon; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Subventure - Ett samarbetsspel med en gemensam spelplan sträckt över fyra intilliggande surfplattor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :LINNEA ELMAN; JOHN GIDSKEHAUG; ALICE GUNNARSSON; ERIK LUNDIN; MAGNUS WAMBY; [2020-10-29]
  Nyckelord :iPad; Four-in-One; interaktionsdesign; spelutveckling; samarbete; samarbetsspel; mobilbubbla;

  Sammanfattning : I takt med den ökande digitaliseringen i Sverige ökar antalet digitala läromedel i skolmiljön. Dettaleder till att barn växer upp med nya tekniska hjälpmedel i skolan och på fritiden. Tekniska hjälpmedelhar således blivit den nya generationens leksaker. LÄS MER