Sökning: "tekniskt kretslopp"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden tekniskt kretslopp.

 1. 1. Omställning till cirkulär ekonomi : i strävan efter resilienta städer med reducerad resursförbrukning

  Master-uppsats, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Författare :Klara Svensson; [2016]
  Nyckelord :cirkulär ekonomi; resiliens; stadsutveckling; resursförbrukning; kretslopp; planetära gränser;

  Sammanfattning : Världen befinner sig i antropocen, en geologisk epok då mänsklig aktivitet är den största kraften att förändra klimat och ekosystem på planeten. Mänskligheten har ändrat jordens ekosystem snabbare och mer omfattande under de senaste 50 åren än någonsin tidigare, vilket innebär stora risker. LÄS MER

 2. 2. Förpackning med förbättrad miljö- och säljaspekt : Ett projekt i samarbete med Primus Sverige AB

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle; Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle

  Författare :Alexander Lundqvist; Henrik Eklund; [2010]
  Nyckelord :Cradle to Cradle; life cycle assessment; packaging design; termoforming; design; green product development; natural fibers; sustainable design; ecology; Livscykelanalys; förpackningsdesign; termoformning; design; grön produktutveckling; naturliga material; vagga till vagga; naturfiber; hållbar utveckling;

  Sammanfattning : This work of examination describes an environmentally oriented product development aimed to develop new packaging with improved environmental and sale aspects of the products from Primus Sweden AB. The report covers the design process from the first collection of facts to the final results with a description of all methods involved in the work. LÄS MER

 3. 3. Humanurin till åkermark och grönytor : avsättning och organisation i Göteborgsområdet

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Biometry and Engineering

  Författare :Susanna Degaardt; [2004]
  Nyckelord :humanurin; källsortering; kretslopp; näringsämnen; åkermark; golfbanor; parker; kommunal planering;

  Sammanfattning : This study investigates how nutrients from source-separated human urine from Gothenburg properties can be used as fertiliser in agriculture or for parks or sports fields. The initiator is the Department of Sustainable Water and Waste Management at the City of Gothenburg. LÄS MER