Sökning: "teknologi acceptans"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden teknologi acceptans.

 1. 1. Acceptans för IoT-lösningar : En studie av svenska SMF inom tillverkningsindustrin

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Ludvig de Fine Licht; [2021]
  Nyckelord :IoT-solution; Swedish manufacturing SME:s; UTAUT; EFA; Regression analysis; IoT-lösning; svenska SMF inom tillverkningsindustrin; UTAUT; EFA; Regressionsanalys;

  Sammanfattning : Background: The importance of data increases for current and future companies. As a result of prominent research within the field of information and communication technology, the interest in Internet of Things (IoT) and its industrial applications has grown strong from both research and the public sector. LÄS MER

 2. 2. Acceptans av bitcoin : Ett föreslaget ramverk

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Michael Foremar; Jim Löwhagen; [2021]
  Nyckelord :Bitcoin; Technology acceptance model; Uppfattad risk; Strukturell ekvationsmodellering;

  Sammanfattning : Bitcoin är en teknologi som etableras allt mer i samhället. Med dess ökade etablering i åtanke, ämnar denna studie undersöka hur acceptans av Bitcoin kan studeras. LÄS MER

 3. 3. Kundförtroende inom digital bankverksamhet

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Julia Envall; Lisa Norgren; [2020]
  Nyckelord :Trust; digitalization; bank; digital banking; risk; relationship; Förtroende; digitalisering; bank; digital bank; risk; relation;

  Sammanfattning : During the last two decades, technological development and digitalization have had a major impact on societies worldwide. Industries have been forced to adapt to the technological development and implement new technology in order to remain competitive. LÄS MER

 4. 4. Att ställa om över en natt : En fallstudie om upplevelser av en oplanerad förändringsprocess till digital verksamhet ur ett sensemaking perspektiv

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Johanna Berggren; Hellen Torberger; [2020]
  Nyckelord :distance learning; e-learning; technology acceptance; change management; crisis management; organizational change; sense making; sense-making; distansundervisning; e-lärande; teknologi acceptans; förändringsarbete; förändring under kris; organisationsförändring; meningsskapande;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this thesis is to investigate how change processes created under abrupt conditions are experienced and how they function, by studying the change process from an employee perspective, with connection to sensemaking. Theoretical framework: The theories in this study are based partly on previous research of organizational change, where we bring up factors for success and failure on different levels and partly on crisis management that gives an understanding of changes created under abrupt and unplanned circumstances. LÄS MER

 5. 5. Acceptansen till digital vård : En studie om hur individer bosatta i Stockholms län accepterar digital vård under COVID-19 pandemin

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Medieteknik; Södertörns högskola/Medieteknik

  Författare :Jennifer Tuulasvirta; Ralitsa Milenova; [2020]
  Nyckelord :Digital vård; COVID-19; Acceptans; Technology Acceptance Model; Digital teknologi;

  Sammanfattning : Digital vård har stor möjlighet att effektivisera omsorgsarbetet under COVID-19-pandemin, eftersom det är en stor smittorisk att människor cirkulerar på sjukhus och vårdcentraler. Syftet var därför att skapa en djupare förståelse för hur acceptansen till digital vård har påverkats under pandemin. LÄS MER