Sökning: "teknologi"

Visar resultat 1 - 5 av 1157 uppsatser innehållade ordet teknologi.

 1. 1. 3D karta : visualisering av logistikdata

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Albin Sjölund; [2019]
  Nyckelord :3D; map; logistics; visualisation; 3D; karta; logistik; visualisering;

  Sammanfattning : Data can be presented in many different ways depending on the type of data and the purpose of the presentation. Sogeti has customers with logistic data that they want to use to show their customers and visitors in their office what they are working with. LÄS MER

 2. 2. Lean´s påverkan på arbetsmiljön : En kvalitativ studie över effekterna på arbetsmiljö och hälsa vid införande av Lean

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi; Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :August Carlsson; Marcus Åqvist; [2019]
  Nyckelord :Lean; JIT; Muda; Implementation; Improvment; Physical Work Environment; Psychosocial Work Environment; Lean; JIT; Muda; Implementering; Förbättringsarbeten; Fysisk Arbetsmiljö; Psykosocial Arbetsmiljö;

  Sammanfattning : There are many organizations that choose to introduce Lean production in their operations, as these are the concepts that have made the greatest progress in terms of efficiency programs. Since Lean focuses on maximizing customer benefit and minimizing waste of resources in an organisation's business processes, it is often forgotten that the introduction also affects the staff. LÄS MER

 3. 3. GNSS undersökning : För bättre precision i smartphones

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Elias Fredin; [2019]
  Nyckelord :Trilateration; Pseudorange; Satellites; Java; Android; Server; Ephemeris; GALILEO; GPS; Satellite Positioning; Trilateration; Pseudorange; Satelliter; Java; Android; Server; Ephemeris; GALILEO; GPS; Satellitpositionering;

  Sammanfattning : To be able to receive a position from a smartphone user is very valuable. Wit- hout this many applications would not work at all. For many applications the existing position libraries are not good enough, for example augmented reality applications which requires millimeter precision for a good experience. LÄS MER

 4. 4. Digitalisering inom industriell produktion - Utmaningar och möjligheter med 5G i tillverkande industrier

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML); KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Robel Menghes; Dian Tokhmpash Norouzi; [2019]
  Nyckelord :Digitalization; data; Industry 4.0; Smart Manufacturing; 5G-network; Digitalisering; data; Industri 4.0; smart tillverkning; 5G-nätverk;

  Sammanfattning : Digitaliseringen har fått en ökad uppmärksamhet i samhället och i olika industrier som följd av framtagandet av ny teknologi som driver utvecklingen framåt. Dagens teknik har idag en inverkan i det vardagliga levnadssättet och kommer även att påverka företag som verkar i alla möjliga branscher, men i synnerhet tillverkningsindustrin vars bransch genomgår en digital transformation som kallas för Industri 4. LÄS MER

 5. 5. Sökmotoroptimering - varför företag inte siktar mot toppen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Fabian Isell; Luca Kokaia; [2019]
  Nyckelord :SEO; SME; Business and Economics; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Sökmotoroptimering (SEO) är ett sätt att arbeta på som förbättrar ens hemsidas ranking hos sökmotorer. Teorier om hur man ska jobba med det och varför man ska göra det har beskrivits i tidigare litteratur. Trots detta är det ett stort antal företag som väljer att inte arbeta med det. LÄS MER