Sökning: "teknologibranschen"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet teknologibranschen.

 1. 1. Den Moderna Hävstången - En global studie om kapitalstruktur inom IT- och teknologibranschen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ebba Glenngård; Martin Holmgren; Jakob Rodén; [2021]
  Nyckelord :Capital structure; Leverage; IT and Technology industry; Pecking Order; Trade Off; Intangible Assets; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Undersöka kapitalstrukturen hos företag inom IT- och teknologibranschen i hela världen samt vilka faktorer som påverkar kapitalstrukturen hos dessa företag. Vidare testas hur väl etablerade teorier förklarar valet av kapitalstruktur samt genomförs en jämförelse med tillverkningsindustrin. LÄS MER

 2. 2. Big data och CRM:s roll för konkurrenskraft i B2B-företag : En fallstudie kring hur konkurrenskraften i B2B-företag påverkas av big data och CRM

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Medieteknik; Södertörns högskola/Medieteknik

  Författare :Sofia Georgeson; Nicole Holmes; [2020]
  Nyckelord :CRM; CRMS; business to business; IS; big data; CRM; CRMS; B2B-företag; IS; big data;

  Sammanfattning : As a result of the increased use of the Internet, there are a number of challenges and opportunities regarding the ability to strengthen or weaken the competitive advantage between organizations. One of the challenges is an increased need to gather and manage large amounts of data (big data) as well as the need to develop processes and strategies for customer relationship management (CRM). LÄS MER

 3. 3. Företagsförvärv av teknik och industribolag : hur branschtillhörighet påverkar abnorm avkastning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Allan Karem; Mårten Sjögren; [2019]
  Nyckelord :Företagsförvärv; fusioner; abnorm avkastning; kumulativ abnorm avkastning; teknikbolag; industribolag; eventstudie;

  Sammanfattning : Förvärvsaktiviteten i världen har ökat drastiskt de senaste decennierna. Likaså har en stor mängd forskning publicerats om vad förvärvarens konsekvenser blir för de berörda bolagen. Idag utgörs en allt större andel av dessa förvärv av teknikbolag. LÄS MER

 4. 4. Hur jobbigt är det att jobba tillsammans? En kvantitativ undersökning av effekten av att medvetandegöra group efficacy hos arbetsteam i teknologibranschen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Isa Henriksson; Emma Bodin; [2018]
  Nyckelord :Team roles; team work; group efficacy; awareness; survey; technology; efficiency; Social Sciences;

  Sammanfattning : In the ever-evolving field of technology, teamwork is as important than ever to stay ahead of the competition. The need for new and fast ways to increase team efficiency is growing within the technology sector. LÄS MER

 5. 5. För företagens skuld - En branschspecifik studie av skattningen av kreditbetyg

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Michelle van Berlekom; Elin Widman; [2015]
  Nyckelord :finansiella nyckeltal; Kreditbetyg; branschspecifik undersökning; ordered logit modell; rätt klassificering; teknologibranschen; allmännyttiga företag; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Studien ämnar undersöka ifall procent korrekt skattade kreditbetyg kan påvisas vara högre än vad tidigare forskning fastställt vid en branschspecifik undersökning av teknologibranschen samt allmännyttiga företag. Studien ämnar även, i samma kontext, undersöka om procent korrekt skattade kreditbetyg visar sig vara högre vid dessa två separata branschspecifika undersökningar än vid en undersökning över de två branscher samtidigt. LÄS MER