Sökning: "telecommute"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet telecommute.

 1. 1. Motivation på kontoret och hemma: Svenska hybridarbetares erfarenheter. En kvalitativ studie om motivation vid blandat arbete mellan kontor och distans

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Eric Book; David Florander; [2022-02-15]
  Nyckelord :Hybrid work; secluded work; distance work; telecommute; motivation; job characteristics model;

  Sammanfattning : Efter två år av en pandemi, en period där stora delar av arbetsstyrkan tvingats arbeta hemifrån, så ser vi en förändring av hur och var medarbetarna vill utföra sitt arbete. Arbetare verkar som nöjdast när de får möjligheten att arbeta hemifrån, men vill inte göra det alla dagar i veckan. LÄS MER

 2. 2. Psykisk ohälsa och villighet att distansarbeta

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

  Författare :Malin Svensson; [2022]
  Nyckelord :burnout; depression; sleeping problems; willingness; telecommute; utmattning; depression; sömnproblem; villighet; distansarbete;

  Sammanfattning : Sick leave due to poor mental health has increased in Sweden and the need for more knowledge about possible work adaption is big. Under the right conditions telecommuting seems to have positive effects on mental health. Research shows that voluntariness is an important factor. LÄS MER

 3. 3. Telework and its Effect on Office Real Estate : A Study on Telework, its Future, and How Telework can Affect the Market for Office Space

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Serhat Uzun; [2021]
  Nyckelord :Telework; Teleworking; Telecommute; Telecommuting; Office Real Estate; Office Space Market; Distansarbete; Arbete Hemifrån; Kontorsfastigheter; Kontorsmarknaden;

  Sammanfattning : The combination of growth in gross domestic product, population, and employment in an area usually implies a growth in demand for workplace properties, somewhere employees can carry out work. This, in combination with a deindustrialization process where more and more people shift to jobs within the service sector has historically fuelled the demand for office space in most across the western world, not least in Sweden. LÄS MER

 4. 4. Det går att jobba ihjäl sig : En intervjustudie om hur produktivitet och effektivitet upplevs vid ofrivilligt distansarbete

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Faust Amanda; Vanja Blomberg; Thea Bolte; [2021]
  Nyckelord :Telework; telecommute; effectiveness; efficiency; productivity; Distansarbete; effektivitet; produktivitet;

  Sammanfattning : Under 2020 började allt fler företag anamma distansarbete som en metod för att minska smittspridning på grund av pandemin som drabbade världen. I tidigare forskning presenteras distansarbete som en frivillighet för såväl företag och anställda. LÄS MER

 5. 5. Distansarbete i pandemins kölvatten : En litteraturstudie om den snabba omställningen och utmaningarna runt arbete i hemmet under COVID-19 pandemin.

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Lena Näslund; [2021]
  Nyckelord :Covid-19; telework; telecommute; mental health; social support;

  Sammanfattning : I samband med årsskiftet 2019–2020 erfar världen att ett nytt coronavirus upptäckts. Under våren 2020 är pandemin med den nya smittan COVID-19 ett faktum. För att förhindra smittspridning går Världshälsoorganisationen ut med olika riktlinjer och rekommendationer. LÄS MER