Sökning: "telefoni organisation"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden telefoni organisation.

 1. 1. Virtuella samarbeten -hur gör vi dem framgångsrika?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Louise Wemme; [2011]
  Nyckelord :IT; videokommunikation; audiokommunikation; virtuellt samarbete; kommunikation;

  Sammanfattning : Ett par år in på 2000-talet präglas företagen av större marknader, globalisering och ökat fokus på IT. Mycket pengar går åt till resor världen över när man öppnar kontor, besöker fabriker eller utökar sina marknader. Man arbetar i globala team och utnyttjar kunskaper och erfarenheter som andra kulturer har. LÄS MER

 2. 2. Behandla olika kunder olika - Kundlönsamhet hos Com Hem

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Adam Hasslert; Henrik Littorin; Sine Ejsing; [2006]
  Nyckelord :CRM; segmentering; flertjänsteoperatör; fallstudie; kundlönsamhet; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med vår studie är att beskriva och analysera hur en flertjänstoperatör på en konsumentmarknad har utvecklat och arbetar med kundlönsamhet. Metod: Vår studie har en kvalitativ ansats och utgår från en deduktiv metod. LÄS MER

 3. 3. IP-telefoni : Motiv för införande, och skapande av acceptans

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Informatik; Högskolan i Jönköping/IHH, Informatik; Högskolan i Jönköping/IHH, Informatik

  Författare :Fredrick Danielsson; Gabriel Elias; Dan Jacobsen; [2005]
  Nyckelord :IP telephony; Implementation; Technology acceptance; Change process; IP-telefoni; Implementation; Teknikacceptans; Förändringsprocess;

  Sammanfattning : På några år har användningen av IP-telefoni inom svenska företag tredubblats och vi börjar nu se ett attitydskifte gentemot en teknik som länge dragits med dåligt rykte på grund av kvalitetsbrister. IP-telefoni är ett resultat av att data- och telefonikommunikation vävs samman och att kapaciteten i nätverken ökar. LÄS MER