Sökning: "telefonrådgivning distriktssköterska"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden telefonrådgivning distriktssköterska.

 1. 1. Distriktssköterskans omvårdnadsarbete vidspelberoende : En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Anna Vähäkari; Liv-Marie Tinggård; [2021]
  Nyckelord :Distriktssköterska; levnadsvanor; omvårdnadsåtgärder; spelberoende.;

  Sammanfattning : Introduktion: Drygt fyra procent av personer i åldrarna 16–84 år har någon form avspelproblem. Personer med spelberoende känner ofta skuld och skam över sitt beroende. LÄS MER

 2. 2. Distriktssköterskors upplevelser av arbetsmiljön vid telefonrådgivning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Catrin Björnström; Maria Tervahauta; [2021]
  Nyckelord :Distriktssköterska; Upplevelser; Telefonrådgivning; Arbetsmiljö; Kvalitativ metod.;

  Sammanfattning : Bakgrund Telefonrådgivning innebär hälsorådgivning via telefon och är ett komplext arbete med stort ansvar. Enligt lag ska anställda kunna påverka sin egen arbetssituation och därav arbetsmiljön, till exempel vid telefonrådgivning. Samtidigt ska hälso- och sjukvården vara lättillgänglig. LÄS MER

 3. 3. Distriktssköterskors upplevelse av telefonrådgivning på en hälsocentral- En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Mia Pakka; Solomon Melat; [2021]
  Nyckelord :District nurse; telephone nursing; primary healthcare center; experiences; qualitative content analysis; Distriktssköterska; telefonrådgivning; hälsocentral; erfarenhet; kvalitativ innehållsanalys.;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: Hälsocentraler i Sverige har erbjudit telefonrådgivning i årtionden och det är främst en distriktssköterska som erbjuder sådana tjänster. Telefonrådgivning handlar främst om triagering, ge professionell rådgivning och hänvisa till andra vårdinstanser. LÄS MER

 4. 4. Bedömning med beslutstöd i telefonrådgivning : Distriktssköterskans möjligheter och utmaningar i det personcentrerade samtalet

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Anna Olsson; Madelene Tornerhjelm; [2021]
  Nyckelord :beslutstöd; distriktssköterska; erfarenhet; hjälpmedel; patient; personcentrerat samtal; personcentrerad vård; primärvård; rådgivningsstöd; sjuksköterska; telefonrådgivning; vårdcentral; vårdsökande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Distriktssköterskan har ett ansvar att utveckla vården i alla led för att det skall gynna säkerhet, kontinuitet och relationer som genererar i personcentrerad vård. Att främja hälsa genom telefonrådgivning kan vara både stimulerande och utmanande beroende på samtalets karaktär och arbetssituation. LÄS MER

 5. 5. Distriktssköterskors erfarenhet av patientsäkerhet vid telefonrådgivning inom primärvård : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Jenny Friberg; Karolina Högberg; [2021]
  Nyckelord :Communication; district nurse; patient safety; primary care; telephone triage; Distriktssköterska; kommunikation; patientsäkerhet; primärvård; telefonrådgivning;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Enligt den nationella vårdgarantin ska tillgängligheten till primärvård vara 100 procent och att patienten därmed har rätt till kontakt med primärvården samma dag. Telefonrådgivningen är ofta vägen in till vården och distriktssköterskan skapar här en relation med patienten. LÄS MER