Sökning: "telefonrådgivning patient"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade orden telefonrådgivning patient.

 1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter av vårdrelationer vid telefonrådgivning inom primärvården : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Joanna Andersson; Ator Drammeh; [2023]
  Nyckelord :Communication; Experiences; Nurse; Nurse-Patient Relations; Primary Health Care; Telenursing; Telephone Advice Service; Erfarenheter; Kommunikation; Primärvård; Sjuksköterska; Telefonrådgivning; Vårdrelation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Telefonrådgivning inom eHälsa är ett växande fenomen i och med en allt mer åldrande befolkning och förändringar i demografin. Primärvårdens telefonrådgivning är den första kontakten med hälso- och sjukvården dit patienten ringer för att få hjälp och stöd. LÄS MER

 2. 2. Distriktssköterskors upplevelser av att möta och bedöma patienter med psykisk ohälsa i primärvårdens telefonrådgivning

  Magister-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Victoria Björkdahl; Elisabet Gulldén; [2023]
  Nyckelord :communication; district nurse; telephone counseling; primary care; mental illness; kommunikation; distriktssköterska; telefonrådgivning; primärvård; psykisk ohälsa;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa är ett växande hälsoproblem i samhället och en av vår tids folksjukdomar. Covid 19-pandemin kan ha bidragit till ökad psykisk ohälsa. Primärvården bedriver första linjens vård och behandlar majoriteten av dessa patienter. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors upplevelser av att arbeta med telefonrådgivning : En litteraturbaserad studie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Laurine Boukhari; Nivin Boukhari; [2022]
  Nyckelord :Communication; Difficulties; Experiences; Nurses; Telephone counseling;

  Sammanfattning : Background: Telephone counseling is constantly increasing in health care. It involves a dialogue and assessment process with the aim of examining both the subjective and objective in patients' health problems. Telephone counseling is made difficult when there is no visual contact. LÄS MER

 4. 4. Att arbeta med telefonrådgivning på en hälsocentral : En kvalitativ intervjustudie

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Linda Ekman; [2022]
  Nyckelord :Telephone nursing; nursing; COVID-19; primary health care; qualitative study; Telefonrådgivning; omvårdnad; COVID-19; hälsocentral; kvalitativ studie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Telefonrådgivning är ett komplext arbete, där sjuksköterskorna gör vårdbedömningar utan fysiskt möte. Stöd och råd ges till egenvård, samt hänvisar till adekvat vårdnivå. Inom telefonrådgivning krävs god kommunikationsförmåga och klinisk kompetens för att säkerställa patientsäkerhet. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors upplevelser av att bemöta unga vuxna med psykisk ohälsa via telefonrådgivning i primärvården : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Kajsa Östergren; My Afzelius; [2022]
  Nyckelord :district nurse; experience; meeting; mental illness; nurse; primary care; telephone consulting; young adult; bemötande; distriktssköterska; psykisk ohälsa; primärvård; sjuksköterska; telefonrådgivning; unga vuxna; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: I primärvården arbetar både grundutbildade och specialistutbildade sjuksköterskor. Det finns behov av fördjupad förståelse om sjuksköterskors erfarenheter och upplevelser av bemötandet med unga vuxna med psykisk ohälsa via telefonrådgivning. Telefonrådgivning är en stor del av sjuksköterskornas arbete på vårdcentralerna. LÄS MER