Sökning: "telefonrådgivning"

Visar resultat 1 - 5 av 96 uppsatser innehållade ordet telefonrådgivning.

 1. 1. Distriktssköterskans kommunikation med uppringare på vårdcentraler : En observationsstudie om det rådgivande samtalet

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Hannah Söreke; Julia Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Telephone Nursing; Primary Health Care Centre; Caring Sciences and Communication; Telefonrådgivning; Primärvård; Omvårdnad; Vårdvetenskap och Kommunikation;

  Sammanfattning : Bakgrund: I västvärlden har telefonrådgivning utvidgats för att minska onödiga sjukvårdsbesök och kostnader för sjukvården. Syftet med telefonrådgivning är att göra vården effektiv, säker och mer tillgänglig för uppringaren. LÄS MER

 2. 2. Omvårdnad via telefon : Sjuksköterskans upplevelser av att arbeta med telefonrådgivning - en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Isabel Nellsjö; [2019]
  Nyckelord :Decision support; experience; nurse; telephone counseling; Beslutsstöd; erfarenheter; sjuksköterska; telefonrådgivning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Telefonrådgivning inom hälso- och sjukvård förekommer runt om i världen och är ett enkelt sätt för patienten att komma i kontakt med vården. Bedömningsprocessen i telefonrådgivning försvåras på grund av att sjuksköterskan inte ser patienten vilket ställer krav på en bred kunskap. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskornas reflektioner om arbetet som konsultsköterska med fokus på telefonrådgivning med andra vårdgivare : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Maja Grudzinska; [2019]
  Nyckelord :Kommunsjuksköterskor; kommunikation; telefonrådgivning; omvårdnadspersonal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Livslängden ökar i hela världen vilket gör att antalet multisjuka stiger och belastningen på hälso – och sjukvården och på kommunsjuksköterskorna ökar. Kommunsjuksköterskorna har idag en komplex roll och är alltmer rådgivande konsulter under sitt arbete. LÄS MER

 4. 4. Faktorer som indikerar kvalitet vid telefonrådgivning : en integrerad kunskapsöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Malin Jokiaho; Denise Norsten; [2019]
  Nyckelord :1177; begriplighet; effektiv; individanpassad; kommunikation; kunskapsöversikt; kvalitet; telefonrådgivning; tillgänglighet; säker;

  Sammanfattning : Telefonrådgivning är en relativt ny plattform inom hälso- och sjukvården där forskningen inte riktigt hunnit med. Syftet med denna studie var att skapa en översikt över de studier som utmärker kvalitet inom telefonrådgivningen. Syftet besvarades med hjälp av samlingsbegreppet god vård enligt Socialstyrelsen. LÄS MER

 5. 5. Erfarenheter av telefonrådgivning inom ögonsjukvård utan specialistsjuksköterskekompetens : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Isa Morheden; Ellinor Johansson; [2019]
  Nyckelord :Erfarenheter; oftalmologi; telefonrådgivning; ögon;

  Sammanfattning : Ögonsjukvård är ett specialiserat område inom hälso- och sjukvård vilket kräver en kunskapsbaserad omvårdnad. Många patienter kontaktar sjukvårdsrådgivningen eller direkt till ögonmottagningar för att få hjälp med sina frågor. LÄS MER