Sökning: "telefonrådgivning"

Visar resultat 1 - 5 av 109 uppsatser innehållade ordet telefonrådgivning.

 1. 1. Teleomvårdnad: Sjuksköterskors erfarenheter av att möta patienter med ”förbundna ögon”

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Cristian Jonsson; Mikael Hedman Surlien; [2020-06-26]
  Nyckelord :teleomvårdnad; telefonrådgivning; sjuksköterskors perspektiv;

  Sammanfattning : Teleomvårdnad blir allt vanligare och ersätter i större utsträckning traditionellafysiska möten vilket ställer högre krav på sjuksköterskan att snabbt bygga en tryggvårdrelation med patienten. Syfte: Syftet med den här litteraturöversikten är att undersökavilka faktorer som påverkar hur sjuksköterskor upplever att arbeta med teleomvårdnad. LÄS MER

 2. 2. Det beror på vem som svarar : Patienters upplevelser av telefonrådgivningssamtal i psykiatrisk öppenvård

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Isak Ernholm; Johan Gustavsson; [2020]
  Nyckelord :telefonrådgivning; psykiatri; upplevelser; bemötande; kommunikation; patientperspektiv; semistrukturerade intervjuer;

  Sammanfattning : Att som sjuksköterska bemöta patienter i telefonrådgivning innebär särskilda svårigheter kopplat till både kommunikation och organisation. Samtal med patienter med psykisk ohälsa kan innebära ytterligare utmaningar där sjuksköterskan får möta starka känslor och suicidal kommunikation. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors upplevelse av att bedöma psykisk ohälsa i telefonrådgivning inom primärvård

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Peter Sundqvist; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. En väg in- för barn och unga med psykisk ohälsa : en fallstudie om insatser för att förbättra tillgänglighet till utredning och behandling

  Master-uppsats, Jönköping University/HHJ. Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd

  Författare :Sara Elofsson; [2020]
  Nyckelord :systematisk bedömning; triagering; telefonrådgivning; psykisk ohälsa;

  Sammanfattning : Child and adolescent psychiatry and the Child and Adolescent Health in the Jönköping Region lacked a systematic assessment instrument for triaging the level of care for children and adolescents with mental illness.   The aim of the improvement work was to give children with mental illness access to care and treatment, at the right time and the right level of care by introducing a systematic assessment instrument, and one common unit. LÄS MER

 5. 5. Distriktssköterskors erfarenheter av att samtala med patienter med oro och ångest vid telefonrådgivning : En intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Satu Peltonen; Sevim Tasci; [2020]
  Nyckelord :Anxiety; concerns; district nurse; experiences; telephone counselling; Distriktssköterska; erfarenheter; oro; telefonrådgivning; ångest;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa ökar i samhället enligt tidigare forskning och många gånger sker den första vårdkontakten med en distriktssköterska vid telefonrådgivning. Tidigare studier visar hur komplex och krävande arbetsuppgift telefonrådgivning kan vara och distriktsköterskan förväntas ha kompetens och kunskap för bedömning av patienten utan tillgång till den kliniska blicken. LÄS MER