Sökning: "telekrig"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet telekrig.

 1. 1. Elektronisk krigföring mot sensorer i varnar- och motverkanssystem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Jesper Nilsson; [2021]
  Nyckelord :APS; DAS; Electronic warfare; Jamming; Arena; Afghanit; VMS; APS; DAS; aktiv radarstörning; telekrig; Arena; Afghanit; varnare och motverkanssystem;

  Sammanfattning : This report on the subject of Systems Science for Defence and Security, aims to study the possibility for electronic warfare (EW) against the radar in active protection system (APS) on ground combat vehicles. The goal of the EW is to ensure effect of current anti-tank systems against an enemy equipped with APS. LÄS MER

 2. 2. Att samverka för seger : En kvalitativ intervjustudie om hur samverkan kan skapa innovation

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Henrik Kasesalu; [2021]
  Nyckelord :krigsvetenskap; ambidextri; diffusion; innovation; samverkan; telekrig;

  Sammanfattning : Vissa militära organisationer utvecklas i fred på ett sätt som gör att de har ett övertag vid krigsutbrott och lyckas anpassa sig till det oväntade på slagfältet medan andra misslyckas. De organisationer som lyckas beskrivs som innovativa. LÄS MER

 3. 3. Specialistofficeren som blev generell : En kvalitativ studie om specialistofficerares professionalisering i flottan

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Daniel Eklund; [2021]
  Nyckelord :specialistofficer; militär profession; professionalisering; utveckling; expertis; Organisation; Marinen; Flottan;

  Sammanfattning : Specialistofficerare framhålls ofta som ryggraden i svensk militär förmåga. Men vad innebär det i praktiken och hur förvaltar svenska flottan sina specialistofficerare och deras funktionsområden?  Kunskapen om specialistofficerare är begränsad ur ett professions- och militärsociologiskt perspektiv, där forskningen traditionellt fokuserat på officerens roll. LÄS MER

 4. 4. Telekrig i moderna konflikter - en framgångsrik eller överskattad förmåga? : En kvalitativ studie om telekrigföringens framgångar på det moderna slagfältet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Anton Säfström; [2021]
  Nyckelord :krigsvetenskap; telekrig; teknologi; perception; USA; Ryssland; Georgienkriget; Gulfkriget; framgång; officer; Officersprogrammet; krigföring; störning; signalspaning;

  Sammanfattning : The ability to use electronic warfare and conduct operations within the electromagnetic spectrum has since the 20th century gained a prominent role in modern warfare and is today largely viewed as a vital part of it. This view though is based on a field of research which mainly consists of studies lacking a problematizing or critical standpoint. LÄS MER

 5. 5. Waveform agility for robust radar detection and jamming mitigation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Fasta tillståndets elektronik

  Författare :Karl-Johan Hällgren; [2021]
  Nyckelord :radar; electronic warfare; jamming; jamming resistance; waveforms; phase codes; MIMO; radar; telekrig; störning; störskydd; vågformer; faskoder; MIMO;

  Sammanfattning : In this report metrics for jamming resistance and radar performance of waveform sets are described and developed, and different sets of waveforms are optimized, evaluated and compared. It is shown that without additional processing or PRI jitter, waveform sets can reach jamming resistance a few dB worse than what is provided by PRI jitter alone, and together with PRI jitter a few dB better. LÄS MER