Sökning: "telemedicin"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade ordet telemedicin.

 1. 1. Vakad över men inte övervakad. Patienters upplevelse av egenmonitorering vid hjärtsvikt.

  Magister-uppsats,

  Författare :Malin Lindqvist; Maria Samuelsson; [2021-08-13]
  Nyckelord :Hjärtsvikt; telemedicin; egenmonitorering; upplevelser; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Background: Patients with heart failure have a chronic disease that worsens over time. Patients consume a lot of medical care, most of which is hospital care. A common cause of deterioration is deficiencies in self-care where, among other things, early signs of deterioration are not noticed. LÄS MER

 2. 2. Läka på distans? : perspektiv på egenvård inom telemedicin

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Axel Sundberg; Gabriel Tiby; [2021]
  Nyckelord :Telemedicine; Self-care; Patients experience; Telemedicin; Egenvård; Patienters upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund   I takt med samhällets digitalisering har telemedicin, vård på distans, kommit att spela en allt mer framträdande roll inom hälso-och sjukvården. Inom ramen för det digitala kan patienter numera uppsöka samt erhålla vård från sina egna hem. LÄS MER

 3. 3. Digitalisering och hållbarhet - Hjälp eller stjälp? : Hur social hållbarhet och digitalisering, i relation till digital vård, är sammankopplade

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Antoine Rebelo; Maida Sijaric; [2021]
  Nyckelord :Accessibility; eHealth; digital healthcare; disability; mHealth; telehealth; telemedicine; trust; social sustainability; digitalization; digitization; digital transformation; usability; WCAG; Tillgänglighet; E-Hälsa; digital vård; funktionsvariation; M-Hälsa; tele-hälsa; telemedicin; tillit; social hållbarhet; digitalisering; digital transformation; användbarhet; WCAG;

  Sammanfattning : Den ökade användningen av E-Hälsa i Sverige, delvis driven av den rådande Coronaviruspandemin, illustreras tydligt av det digitala vårdmötet - “nätdoktorn”. Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS-lagen) trädde i kraft 2019. LÄS MER

 4. 4. eHälsa som stöd för att förbättra kostvanor hos patienter med hypertoni : En digital interventionsstudie med DASH-kost

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medicin och optometri (MEO)

  Författare :Elinor Medhammar; [2021]
  Nyckelord :Hypertension; DASH-diet; nutrition; ehealth; telemedicine; home blood pressure monitoring.; Hypertoni; DASH-kost; nutrition; eHälsa; Telemedicin; hemblodtrycksmätning.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH) är en väletablerad icke-farmakologisk behandling vid hypertoni men används sällan inom traditionell hälso-och sjukvård på grund av tids- och resursbrist. Digitala metoder kan vara bättre lämpade för att ge långsiktigt stöd. LÄS MER

 5. 5. Hantera utmaningar i omvårdnaden av patienter med hjärtsvikt : En litteraturöversikt från sjuksköterskeperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd; Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Anna Nolén; Mariya Nyrén; [2021]
  Nyckelord :Heart failure; lifestyle; literature review; nurse; nursing.; Hjärtsvikt; litteraturöversikt; livsstil; omvårdnad; sjuksköterska.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter med hjärtsvikt upplever en rad olika omvårdnadsproblem och symtom. Egenvårdsråd inom hjärtsvikt minskar symtomen och dödligheten, dock finns det svårigheter inom livsstilsförändringar. LÄS MER