Sökning: "teleologiskt gudsbevis"

Hittade 1 uppsats innehållade orden teleologiskt gudsbevis.

  1. 1. Varför ett bevis för Gud?

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för religionsvetenskap

    Författare :Maria Berggren; [2005]
    Nyckelord :gudsbevis; gudsbild; ontologiskt gudsbevis; kosmologiskt gudsbevis; teleologiskt gudsbevis; tro vetande; intelligent design; naturrätt;

    Sammanfattning : Denna uppsats handlar om gudsbevis; om det är väsentligt att de finns och hur trovärdiga de förekommande är. För att behandla detta ämne har jag läst böcker som jag ansett varit relevanta i frågan. Det mest omdiskuterade gudsbeviset är det "ontologiska", först formulerat av Anselm av Canterbury. LÄS MER