Sökning: "telepsykiatri"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet telepsykiatri.

  1. 1. Erfarenheter av telemedicin i DBT-färdighetsträning : En kvalitativ studie av ett pilotprojekt

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Psykoterapi

    Författare :Deborah Mattiasson; [2016]
    Nyckelord :Telemedicin; Telepsykiatri; Psykiatri i glesbygd; DBT-färdighetsträning; Emotionellt instabil personlighetsstörning;

    Sammanfattning : Glesbygden står inför stora utmaningar både ekonomiskt och resursmässigt. Men även där ska lika vård för alla erbjudas. Nya lösningar behöver därför testas. Användning av telemedicin i psykologisk behandling kan vara en möjlig lösning om det fungerar för patienter och behandlare. LÄS MER