Sökning: "telepsykiatri"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet telepsykiatri.

 1. 1. Appar vid vård av psykisk ohälsa : En kvalitativ studie om psykiatripatienters attityder och behov

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Freja Theander; Sofia Selenius; [2018]
  Nyckelord :apps; attitudes; m-health; telepsychiatry; mental illness; telemedicine; appar; attityder; m-hälsa; telepsykiatri; psykisk ohälsa; telemedicin;

  Sammanfattning : Den psykiska ohälsan ökar internationellt och även i Sverige, samtidigt rapporteras den psykiatriska vården vara bristfällig på grund av sin låga tillgänglighet. Ett sätt att öka tillgängligheten av vården kan vara genom en smartphone-applikation. Men oavsett hur effektiv en app är, så tillför den ingenting om den inte används. LÄS MER

 2. 2. Erfarenheter av telemedicin i DBT-färdighetsträning : En kvalitativ studie av ett pilotprojekt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Psykoterapi

  Författare :Deborah Mattiasson; [2016]
  Nyckelord :Telemedicin; Telepsykiatri; Psykiatri i glesbygd; DBT-färdighetsträning; Emotionellt instabil personlighetsstörning;

  Sammanfattning : Glesbygden står inför stora utmaningar både ekonomiskt och resursmässigt. Men även där ska lika vård för alla erbjudas. Nya lösningar behöver därför testas. Användning av telemedicin i psykologisk behandling kan vara en möjlig lösning om det fungerar för patienter och behandlare. LÄS MER