Sökning: "telework"

Visar resultat 1 - 5 av 226 uppsatser innehållade ordet telework.

 1. 1. PSYKOSOCIALT ARBETSMILJÖARBETE PÅ DISTANS - En kvalitativ studie om hur arbetsgivares villkor och arbetssätt förändrats av ökat distansarbete Tilde Nilsson

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Tilde Nilsson; Tilda Thomsen; [2023-09-07]
  Nyckelord :Employer liability; psychosocial work environment; telework;

  Sammanfattning : This study aims to investigate how employers' conditions and working methods regarding the psychosocial work environment have changed due to the increased telework. The study's main theoretical approach is Karasek and Theorell's (1990) demand- control- support model, which highlights how these three components need to be taken into account in order to understand how certain reactions can arise as a result of the workload. LÄS MER

 2. 2. Teleworking and the Countryside. An explorative thesis regarding telework as an enabler for residential relocations and life in the countryside

  Master-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Joel Böhm; [2023-08-04]
  Nyckelord :teleworking; residential relocations; residential mobility; living countryside; work-life balance; co-working spaces;

  Sammanfattning : The research on teleworking, and its spatial implications, is well explored. However, anticipations of a rising diffusion of teleworking never really got actualised, until a global pandemic emerged, and redrew the map of teleworking considerably. LÄS MER

 3. 3. Fortsatt distansarbete eller återgång till kontoret? : En kvalitativ studie om upplevelser av distansarbete och Work-Life Balance

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Jakob Kemi; Isac Lind; [2023]
  Nyckelord :Distansarbete; Kontorsarbete; Work-Life Balance; Produktivitet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att klargöra och diskutera hur arbetstagare och arbetsgivare ser på distansarbete i kontrast till arbete på kontoret, och vilka svårigheter kontra möjligheter respektive sida ser i ett eventuellt återvändande till kontoret. Därtill även belysa upplevelser av Work-Life Balance kopplat till distansarbete i kontrast till kontoret. LÄS MER

 4. 4. Work-Life balance och distansarbete : En kvalitativ studie om upplevelser av Work-Life balance vid distansarbete bland kontorsanställda kommunmedarbetare

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

  Författare :Louise Myhrberg; [2023]
  Nyckelord :Work-Life balance; Remote work; Telework; Flexible work; Work-Life balance; distansarbete; flexibelt arbete;

  Sammanfattning : Remote work has significantly grown in recent decades, facilitated by technological advancements that allow work outside the employer's premises. This shift has blurred the boundaries between work and personal life, giving rise to questions regarding Work-Life balance in remote work. LÄS MER

 5. 5. Sambandet mellan mängden distansarbete, psykisk ohälsa och den psykosociala arbetsmiljön

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

  Författare :Nikolina Cikota Molnar; [2023]
  Nyckelord :extent of telework; burnout; depression; job-demands; job-resources; mängden distansarbete; utmattning; depression; arbetskrav; arbetsresurs;

  Sammanfattning : Covid-19 pandemin blev startskottet på en oväntad samhällsförändring. På grund av pandemin ökade distansarbetet på våra arbetsplatser, samtidigt har även den psykiska ohälsan ökat och är idag en stor anledning till sjukskrivningar. LÄS MER