Sökning: "teleworking"

Visar resultat 1 - 5 av 289 uppsatser innehållade ordet teleworking.

 1. 1. PSYKOSOCIALT ARBETSMILJÖARBETE PÅ DISTANS - En kvalitativ studie om hur arbetsgivares villkor och arbetssätt förändrats av ökat distansarbete Tilde Nilsson

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Tilde Nilsson; Tilda Thomsen; [2023-09-07]
  Nyckelord :Employer liability; psychosocial work environment; telework;

  Sammanfattning : This study aims to investigate how employers' conditions and working methods regarding the psychosocial work environment have changed due to the increased telework. The study's main theoretical approach is Karasek and Theorell's (1990) demand- control- support model, which highlights how these three components need to be taken into account in order to understand how certain reactions can arise as a result of the workload. LÄS MER

 2. 2. Teleworking and the Countryside. An explorative thesis regarding telework as an enabler for residential relocations and life in the countryside

  Master-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Joel Böhm; [2023-08-04]
  Nyckelord :teleworking; residential relocations; residential mobility; living countryside; work-life balance; co-working spaces;

  Sammanfattning : The research on teleworking, and its spatial implications, is well explored. However, anticipations of a rising diffusion of teleworking never really got actualised, until a global pandemic emerged, and redrew the map of teleworking considerably. LÄS MER

 3. 3. Teleworking in Four-Step Transport Demand Models

  Master-uppsats, KTH/Transportplanering

  Författare :Katrina Aleksandra Bramberga; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The opportunity of teleworking has impacted people travel habits, especially work-related trips. In most cases the existing transport demand models lack the consideration of teleworking. LÄS MER

 4. 4. Att leda både här och där : Chefers hantering av paradoxer i det hybrida arbetslivet

  Magister-uppsats, Högskolan Väst/Institutionen för ekonomi och it

  Författare :Martina Bruzelius; [2023]
  Nyckelord :Hybrid work; flexible work; teleworking; activity-based working; ABW; COVID-19; post-pandemic; Hybridarbete; flexibla arbetssätt; flexibelt arbete; distansarbete; aktivitetsbaserat arbetssätt; ABW; COVID-19; post-pandemi;

  Sammanfattning : Distansarbetet under COVID-19-pandemin påskyndade den digitala transformeringen av arbetslivet och förskjutningen mot ökat hybridarbete. När arbete på heltid på ett fysiskt kontor utmanas som norm kan yteffektiviserande och flexibla kontorslösningar, t.ex. aktivitetsbaserat arbetssätt, bli mer attraktiva för arbetsgivare. LÄS MER

 5. 5. Samhällsplanerarens förändrade arbetssituation under Covid-19 pandemin : En kvalitativ studie om hur Covid-19 pandemin har förändrat arbetssitutationen för samhällsplanerarna på Karlstads kommun och utmaningarna som uppstod.

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Zehra Atici; [2023]
  Nyckelord :Samhällsplanering; distansarbete; Covid-19; utmaningar; arbetskvalité; medborgardeltagande;

  Sammanfattning : The Covid-19 pandemic affected and threatened everything and everyone. Health and everyday life are two major aspects that were negatively affected during the Covid-19 pandemic. LÄS MER