Sökning: "teleworking"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade ordet teleworking.

 1. 1. Psykosocial arbetsmiljö på distans - Psykosocial arbetsmiljö vid arbete och ledarskap på distans

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Albin Bernler; Karl Andreasson; [2020-09-02]
  Nyckelord :Teleworking; Psychosocial work environment; Demand; control; ; social support;

  Sammanfattning : Teleworking has become a more prevalent way of working for many organizations. As technologyevolves employees are provided with more advanced ways of working physically separated from theworkplace while still being able to do their work. LÄS MER

 2. 2. Produktivitet och effektivitet hos tjänstemän som arbetar på distans hemifrån : - En flerfallsstudie med tolv tjänstemän

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Måns Tjelander; Isak Bengtsson; [2020]
  Nyckelord :Telecommuting; teleworking; productivity; efficiency and effectiveness.; Distansarbete; hemarbete; produktivitet och effektivitet.;

  Sammanfattning : Tidigare forskning framställer ofta distansarbete som en produktivare metod än att arbeta på arbetsplatsen. Syftet med denna studie är att undersöka åsikter om distansarbete hemifrån samt hur de individer som arbetar som tjänstemän upplever att deras produktivitet och effektivitet påverkas i samband med detta. LÄS MER

 3. 3. Home-Based Telework During the Covid-19 Pandemic

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Henning Hallin; [2020]
  Nyckelord :Home-based telework; Covid-19 pandemic; Phenomenology; Experience;

  Sammanfattning : This research was conducted during the Covid-19 pandemic. In an attempt to bridge a knowledge gap, a phenomenological study was carried out to answer the question “What is shared between people’s experiences of doing home-based telework during the Covid-19 pandemic?”. LÄS MER

 4. 4. Det är svårt att springa milen tillsammans på distans : En intervjustudie om ledarskap på distans i Försvarsmakten

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Peter Olevik Dunder; Sara Jonasson Vikberg; [2020]
  Nyckelord :Developmental leadership; Leadership; Mission command; Swedish Armed Forces; Telecommuting; Telework; Distansarbete; Försvarsmakten; Ledarskap; Uppdragstaktik; Utvecklande ledarskap;

  Sammanfattning : Introduktion: Syftet var att undersöka hur Försvarsmaktens ledarskapsmodell lämpar sig vid distansarbete. Den globala trenden med ökat distansarbete, som förstärktes av Coronapandemin, har gjort distansarbete till ett aktuellt ämne. Officeren är skolad i det militära ledarskapet, anpassat efter krigets krav. LÄS MER

 5. 5. Det Abrupta Distansarbetets Påverkan på Studenten

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Enya McPheat; [2020]
  Nyckelord :Organisation; Distansarbete; Socialt stöd; Work-life balance;

  Sammanfattning : University-level students have made a sudden shift to working remotely to help society slow down the spread of COVID-19. The choice to work remotely was sudden and involuntarily. LÄS MER