Sökning: "tema kultur"

Visar resultat 1 - 5 av 127 uppsatser innehållade orden tema kultur.

 1. 1. Skolans arbete mot mobbning och kränkande handlingar

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Simone Habib Aziz; [2022]
  Nyckelord :Skolan; mobbning; lärare; åtgärdsprogram; metod; skolverket; styrdokument; läroplan; skollagar.;

  Sammanfattning : April 2006 inträdes Barn – och elevskyddslagen med utgångpunkt att främja barns och elevers välbefinnande, där varje skola gör sig skyldig till att genomföra en likabehandlingsplan. Likabehandlingsplanen ska innehålla skolans handling och arbetsplan mot mobbning och annat kränkande beteende. LÄS MER

 2. 2. En modernisering av källkritisk undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Johan Hansson; Kevin Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Source criticism source evaluation student critical evaluation internet sources online sources classroom internet credibility middle school evaluate web sources; källkritik i skolan källkritik kritisk granskning informationskompetens internet.;

  Sammanfattning : Syftet med denna översikt har varit att presentera aktuella metoder för den källkritiska undervisningen i högstadiet. Vår frågeställning genom arbetet har varit, “vilka metoder kan lärare undervisa om inom källkritik för att lära ut ett källkritiskt förhållningssätt?” Genom systematiska sökningar i olika databaser valde vi ut tio artiklar som kunde hjälpa oss att besvara vår frågeställning. LÄS MER

 3. 3. Förutsättningar och attityd för sambedömning : En kvalitativ studie av skolans förutsättningar och attityd kring sambedömning inom SO-ämnet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Jonathan Leino; Ida Söderlund; [2022]
  Nyckelord :Attityd; bedömning; förutsättningar; kollegialt lärande; kompetensutveckling; likvärdighet; sambedömning och samsyn.;

  Sammanfattning : Sambedömning är en arbetsmetod som utifrån ett litet empiriskt forskningsfält visat på potential att kunna öka rättvisan och likvärdigheten i lärares bedömningar av sina elevers arbeten. Trots detta finns det belägg som menar på att sambedömning inte är särskilt förekommande bland skolor, något som kan kopplas till lärarens arbetsmiljö. LÄS MER

 4. 4. ”Har det aldrig slagit henne att jag är tyst, men inte beter mig tyst?” : En narratologiskt influerad analys av tystnaden i Kärleken vi inte förstår och Alla är ledsna nuförtiden

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Line Larsson; [2022]
  Nyckelord :Bart Moeyaert; It s Love We Don t Understand; Everyone s Sorry Nowadays; silence; narrative perspective; Maria Nikolajeva; children s literature; young adult fiction; YA; Bart Moeyaert; Kärleken vi inte förstår; Alla är ledsna nuförtiden; tystnad; berättarperspektiv; Maria Nikolajeva; barn- och ungdomslitteratur; barnlitteratur; utländsk barnlitteratur;

  Sammanfattning : In this paper, I study the silence in Bart Moeyaert’s two novels Kärleken vi inte förstår (eng. It’s Love We Don’t Understand, 1999) and Alla är ledsna nuförtiden (eng. Everyone’s Sorry Nowadays, 2018) with the help of Maria Nikolajeva’s theories of narrative perspective. LÄS MER

 5. 5. Ett helt vidöppet tillstånd : Gurlesk existentialism i Mare Kandres Bübins unge och Aliide, Aliide

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Hanna Tillberg; [2022]
  Nyckelord :Mare Kandre; Heidegger; ångest; existentialism; gurlesk; kropp; flickskap; skev; grotesk; burlesk; självet;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker kombinationen av gurlesk estetik och existentialistisk ångesttematik i Mare Kandres Bübins unge (1987) och Aliide, Aliide (1991). Syftet är att nå en djupare förståelse för det jag här kallar för det mörka flickskapet, en benämning på den existentiella smärta som Kandres flickkaraktärer ständigt tycks erfara och som utgör ett av de mest återkommande och uppmärksammade inslagen i romanerna – men även i författarskapet i stort. LÄS MER