Sökning: "temapark"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet temapark.

 1. 1. Vad gör en god temaparksdesign? : en förstudie, teorigenomgång och gestaltningsförslag av en framtida expansion för Liseberg

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Andrèe Olsson; [2017]
  Nyckelord :temapark; nöjespark; tematiserade landskap; rekreativa platser; Göteborg; Liseberg; Disneyland; Six Flags; Cedar Fair;

  Sammanfattning : Tematiserade landskap har varit en del av mänsklighetens historia i över 4000 år. Iscensatta landskap användes tidigt i parker och föranledde uppförandet av marknader och sedermera lustträdgårdar. LÄS MER

 2. 2. Man måste ha den rätta knycken för att öka sin attraktionskraft : En kvalitativ studie om varumärkesutveckling för turistdestinationer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Ellinor Olsson; Linn Stalbohm; [2015]
  Nyckelord :Turistdestination; varumärke; utveckling; attraktionskraft; temapark; destinationsvarumärke; upplevelse; förväntningar;

  Sammanfattning : Titel: Man måste ha den rätta knycken för att öka sin attraktionskraft. Frågeställning: Hur bör turistdestinationer utveckla sitt starka varumärke för att öka destinationens attraktionskraft? Syfte: Vi ämnar i och med denna studie undersöka potentiella utvecklingsmöjligheter och tänkbara strategier som kan vara användbara för ALV och andra turistdestinationer med starka varumärken. LÄS MER