Sökning: "temastruktur"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet temastruktur.

  1. 1. Att minnas en text : Ett examensarbete som undersöker hur tematisk struktur kan hjälpa oss att minnas vad vi läst

    Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

    Författare :Kristin Molander Våtz; [2015]
    Nyckelord :minne; kognition; text; elavbrott; temastruktur; textstruktur;

    Sammanfattning : Syftet med det här arbetet var att undersöka vad som gör att vi minns innehållet i en text vi läst och om jag som författare kan använda särskilda tekniker för att öka chansen att läsaren kommer ihåg.Mitt arbete grundar sig främst på tidigare forskning och studier gjorda på människors minne av text. LÄS MER