Sökning: "tematiken"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade ordet tematiken.

 1. 1. Borgenärsbyte och överlåtelseförbud med underrubriken "När avtalsfrihet ställs mot avtalsfrihet".

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Wilma Levinsson; [2022-02-04]
  Nyckelord :Borgenärsbyte; Fordringsöverlåtelse; Avtalsfrihet; Överlåtelseförbud; Fordringsrätt; Obligationsrätt; Sakrätt; Omsättningens intresse; Skuldebrevslagen;

  Sammanfattning : I svensk rätt är huvudregeln att borgenärer kan överlåta fordringar utan samtycke från gäldenären. I fordringsförhållanden förekommer så kallade överlåtelseförbud som innebär en begränsning av denna fria överlåtbarhet. LÄS MER

 2. 2. Med den ena foten i verkstaden ochden andra i klassrummet : Elever på det industritekniska programmets egen syn på språkanvändande

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Room Sebastian; [2022]
  Nyckelord :Language use; Linguistic affinity; Linguistical norms; Upper secondary school; Vocational programme; Industrial-technical programme; Thematic analysis; Workshop; Classroom; Språkanvändning; Språklig förtrogenhet; Språknormer; Gymnasieskola; Yrkesförberedande program; Industritekniska programmet; Tematisk analys; Verkstad; Klassrum;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker hur elever på det industritekniska programmet ser på sitt egetanvändande av språket i undervisningen. I undersökningen riktas fokus på hur elevernauppfattar sitt eget användande av språket i både program- och gymnasiegemensamma ämnen. LÄS MER

 3. 3. Förortens panoramavy. En geokritisk analys av modernitetsskildringen i Still av Hassan Loo Sattarvandi

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Rebecka O'Nils; [2021]
  Nyckelord :panoramavyn; förorten; moderniteten; Still; Hassan Loo Sattarvandi; geokritik; stadsplanering; miljonprogrammet; bildningsroman; bildningsresa; flanören; flanerande; monotoni; arbetarlitteratur; Stockholm; Hagalund; stadsskildringar; segregationn;

  Sammanfattning : Modernitet har ofta skildrats i litteraturhistorien med hjälp av en sammanbindning mellan panoramavy och bildningsresa. Ettsärskilt narrativ återkommer i sådana berättelser: protagonisten kämpar för att hitta genom storstadens myllrande gator, blir så småningom bekant med democh fullföljer därmed sin bildningsresa. LÄS MER

 4. 4. Den performativa dårens metod och föreställningen om galenskap : om det okända, det främmande och icke-vetandet som konstnärlig praktik och metod

  Magister-uppsats, Stockholms konstnärliga högskola/Institutionen för scenkonst

  Författare :Yechidah Jessica Karlén; [2021]
  Nyckelord :comedy; unknown; the other; performative arts; standup; philosophy of comedy; laughter; aesthetics; humor; det okända; det främmande; lek; kreativitet; galenskap; estetik; identitet; förnuft; oförnuft; blivande;

  Sammanfattning : This project is researching how a comedy show on insanity could be created and aims to research the subject of madness and the performance of insanity. What is the creative idiot? How can play be an option for understanding the Other? The research is the phenomenology of crazy as the unknown, the stranger and the other. LÄS MER

 5. 5. Tillfälligheter

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Mia Hanzén; [2021]
  Nyckelord :Science Fiction; New Weird; sf; dystopia; travesty; What if; Science Fiction; New Weird; sf; dystopi; travesti; What if;

  Sammanfattning : Skrivprojektet Tillfälligheter består av sju texter som på olika sätt binds ihop av tematiken i ordet tillfälligheter. Jag har haft intentionen att utforska hur jag i mitt skrivande kan närma mig genren science fiction. Genren är bred och ger stora möjligheter till variation och användning av fantasin utan begränsningar. LÄS MER