Sökning: "tematiserad innehållsanalys"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden tematiserad innehållsanalys.

 1. 1. Community-based clinical teaching set in a Swedish public dental service – Students and mentors perception regarding their experience

  Master-uppsats, Malmö högskola/Odontologiska fakulteten

  Författare :Oskar Strandberg; Ahmed Azzawi; [2016]
  Nyckelord :Outreach program; Dentistry education; Malmö University; Folktandvården Skåne;

  Sammanfattning : Introduktion: Under den tionde terminen av tandläkarprogrammet på Malmö högskola genomgår studenterna verksamhetsförlagd utbildning (VFU) sedan 2004. Detta sker i samarbete med Folktandvården Skåne och under 15 veckor arbetar studenterna en dag i veckan under handledning på folktandvårdens kliniker i närliggande område. LÄS MER

 2. 2. Hedersrelaterat våld - Hur kan hedersrelaterat våld förklaras, och hur används begreppet i svensk media?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Sarah Fischer; Miriam Harivandy; [2010]
  Nyckelord :Diskurs; hedersrelaterat våld; kultur; media; patriarkal familjestruktur; religion; skam; socialkonstruktivism; tematiserad innehållsanalys;

  Sammanfattning : The purpose of this study has been to explore definitions of violence performed in the name of honor, and the conditions under which the phenomenon occurs and is upheld. Furthermore, the study aimed at exploring how the Swedish expression for violence in the name of honor, “hedersrelaterat våld”, is used within the Swedish media. LÄS MER