Sökning: "tematiserad miljö"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden tematiserad miljö.

 1. 1. Förstärk karaktären med markmaterial : en undersökning om hur markmaterial förstärker karaktärer på tematiserade platser

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Oskar Persson; [2016]
  Nyckelord :förstärka karaktär; markläggning; markmaterial; nöjespark; tematiserad miljö;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att undersöka och analysera hur markmaterial används för att förstärka karaktärer i en tematiserad miljö. Tematiserad miljö innebär en miljö som ska efterlikna en verklig eller påhittad miljö på en plats. LÄS MER

 2. 2. "Det var något som hände, det var ju inte så att jag inte ville gå" : en studie där elevens handling i form av skolk tolkas utifrån ett kontextuellt och ungdomskulturellt perspektiv.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för socialpedagogik och sociologi; Högskolan Väst/Avd för socialpedagogik och sociologi

  Författare :Sara Johansson; Linda Wiktorsson; [2010]
  Nyckelord :Truancy; pupil; teacher; school; institution; approach; holistic perspective; contextual perspective; Pygmalion effect; youth culture.; Skolk; elev; lärare; skola; institution; förhållningssätt; holistiskt perspektiv; kontextuellt perspektiv; Pygmalioneffekten; ungdomskultur;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka i vilken omfattning gymnasieelevers skolk är ett uttryck på brister inom skolans verksamhet. Utifrån syftet har två frågeställningar framkommit: Hur påverkar skolan som institution frekvensen av skolk? Vilket förändringsarbete bör ske inom skolan för att minska frekvensen av skolk? De perspektiv studien utgår ifrån är, kontextuellt samt ungdomskulturellt. LÄS MER