Sökning: "tematisk analys braun clark"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden tematisk analys braun clark.

 1. 1. Digital transformation i SMF : En fallstudie inom byggindustrin

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Max Larsson; [2019]
  Nyckelord :digitalization; digital transformation; SME; digitalisering; digital transformation; SMF;

  Sammanfattning : Syfte - Små och medelstora företag (SMF) möter motgångar och kämpar med sin digitala transformation. Det finns heller ingen erkänd process för digital transformation för SMF, och därmed ett gap i litteraturen för användandet av processer för digital transformation i SMF. LÄS MER

 2. 2. DIGITALA KOMMUNIKATIONSSTÖD FÖR PERSONER MED DEMENS - En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Ibolya Biro; Michaela Åkesson; [2018-04-26]
  Nyckelord :Alzheimer’s disease; Caregivers; Communication; Interpersonal Relations;

  Sammanfattning : Bakgrund Aktivitet anses inom arbetsterapin som ett grundläggande behov hos människan och därmed helt avgörande för hälsan. För att kunna umgås och vara delaktig i sociala aktiviteter behöver en person kunna interagera och kommunicera. LÄS MER

 3. 3. Gymnasieelevers erfarenheter av specialpedagogiska stödåtgärder.

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Leif Uddén Björklund; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study focus on upper secondary school students and their experiences of special educational support they had or wanted to have during their school career, and the study displays in to which extension special education can prevent school failure or not. The study uses a hermeneutic method where different parts of the empirical background which contains aspects of school failure, mental health and societal isolation approaches the themes that form the results in a pendulum mode. LÄS MER

 4. 4. Samtal vid skrivande : En studie kring vad som sker i samtalet mellan elever när de skriver tillsammans

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Jenny Wetterö; [2018]
  Nyckelord :Writing to read WTR ; scaffolding; collaborative; literacy; Att skriva sig till läsning ASL ; scaffolding; kollaborativ; skriv- och läsinlärning;

  Sammanfattning : Den här kvalitativa empiriska studien syftar till att få kunskap om vad som sker i samtalet mellan elever när de skriver tillsammans på dator, då detta kan vara svårt att upptäcka i klassrumssituationen. Ett sociokulturellt perspektiv antogs och syftet preciserades i frågeställningen: På vilket sätt interagerar elever när de tillsammans och i samband med ASL-arbetet skriver en text på datorn? Tre skrivarpar deltog i studien, som genomfördes vid två tillfällen. LÄS MER

 5. 5. Identitetsskapande på Lookbook : En undersökning av relationen mellan Lookbook och identitetsamt kläders betydelse

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Petter Lindström; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Med tanke på hur modevärlden ser ut idag, att så många har privata modebloggar och många modebloggare har gjort sig ett namn i branschen, är det ur ett socialpsykologiskt perspektiv viktigt att undersöka kvinnliga modebloggares tankar och upplevelser kring att presentera sig själv på internet och hur det är relaterat till deras identitet. Modebloggare är idag aktiva aktörer inom modevärlden som ofta samarbetar med stora modeföretag. LÄS MER