Sökning: "tematisk analys intervju"

Visar resultat 1 - 5 av 133 uppsatser innehållade orden tematisk analys intervju.

 1. 1. Hälsofrämjande och förebyggande arbete för flickor med adhd och autism i gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Matilda Melbe; [2022]
  Nyckelord :Adhd; autism; flickor; hälsofrämjande arbete; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Melbe, Matilda (2022). Hälsofrämjande och förebyggande arbete för flickor med adhd och autism i gymnasiet. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 2. 2. "Man måste ha skinn på näsan" : En kvalitativ studie om kvinnors personliga upplevelser av arbete inom väg- och anläggningsbranschen

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Anna Littorin Ferm; Camilla Carlsson; [2022]
  Nyckelord :Equality; women; employment; identity; male dominated organizations; Jämställdhet; genus; kvinnor; anställning; mansdominerad organisation; jämställdhet;

  Sammanfattning : Denna studie har undersökt kvinnliga medarbetares upplevelser av att arbeta inom en mansdominerad organisation och hur jämställdhetsarbetet upplevs. Studien utgick från en kvalitativ semistrukturerad intervju med enbart fokus på intervjuer av kvinnliga medarbetare. LÄS MER

 3. 3. Discovering the Project Manager Identity : Construct Versus Acquisition

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :PETER MOUYIASIS; [2022]
  Nyckelord :Project Manager Identity; peak performance; endless curiosity; psychological shield; Projektledare; identitet; induktion; topprestation; oändlig nyfikenhet; psykologisk sköld;

  Sammanfattning : Aim and Background: This study aims to explore and answer how the Project Manager Identity is constructed and/or acquired from a social science, behavioristic perspective. On this account eleven project manager professionals and scholars have been selected to participate, due to their rich experience in the field and their highly exciting profiles as to share insights and knowledge. LÄS MER

 4. 4. "Nu måste vi lära om det här, nu ska vi lära oss ett nytt begrepp" : En studie om lärares förberedelser inför tilläggen rörande samtycke i Lgr 22

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Siri Nilsson; Anna van Zwol; [2022]
  Nyckelord :lågstadielärare; intervju; samtycke; förberedelser; Lgr 22;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att genom det sociokulturella perspektivet på lärande, undersöka hur lärare i lågstadiet har förberett sig inför den stundande implementeringen av tillägget rörande samtycke i Lgr 22. Detta utreddes genom fem kvalitativa intervjuer med fem lärare i lågstadiet. LÄS MER

 5. 5. Det Kravfyllda Arbetet : En kvalitativ studie om främjande faktorer för trivsel och att stanna kvar i arbetet vid hög arbetsbelastning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Truls Nilsson; Omar Taha; [2022]
  Nyckelord :Job satisfaction; workload; demand and control; leadership; social support; nurses; Arbetstrivsel; arbetsbelastning; krav och kontroll; ledarskap; socialt stöd; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Sjuksköterskor blev en hårt utsatt arbetsgrupp på grund av den enorma arbetsbelastningen som vården fick bära på grund av coronapandemin. Denna studie valde att undersöka främjande faktorer för trivsel och att stanna kvar i arbetet vid hög arbetsbelastning. LÄS MER