Sökning: "tematisk analys metod"

Visar resultat 1 - 5 av 1082 uppsatser innehållade orden tematisk analys metod.

 1. 1. LIVET SOM EN SCEN - En kvalitativ intervjustudie av hur influencers yrke påverkar deras vardagliga liv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Nadine Gustafsson; [2022-02-24]
  Nyckelord :Influencer; influencer marketing; marknadsföring; plattformar; medieproduktion; producenter; innehålls-producenter; amatörkultur;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med arbetet är att undersöka hur influencer-yrket påverkar influencers och deras familjers vardagsliv. Det finns inte mycket forskning kring detta, vilket gör att denna studie kommer fokusera på tidigare forskningsgap inom ämnet. LÄS MER

 2. 2. Nya sexuella kroppar, känslor och rum : - Att navigera sexuella problem under könsbekräftande behandling med testosteron

  Master-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Malte Magnusson; [2022]
  Nyckelord :hormone replacement treatment; gender affirming health care; sexual health; testosterone; transgender; hormonbehandling; könsbekräftande vård; sexuell hälsa; testosteron; transperson;

  Sammanfattning : Den här studien syftar till att undersöka vuxnas erfarenheter av sexuella problem under könsbekräftande behandling med testosteron, samt erfarenheter av samtal om sexuell hälsa inom den könsbekräftande vården. Tidigare forskning har visat att omfattningen av studier på området är bristfälligt. LÄS MER

 3. 3. Chefers upplevelser av krav, kontroll och stöd i sitt ledarskap under distansarbete.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

  Författare :Raman Kaur; Linnéa Törnblom; [2022]
  Nyckelord :demands; control; support; leadership; remote-work; krav; kontroll; stöd; ledarskap; distansarbete;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka chefers upplevelser av krav, kontroll och stöd i sitt arbete under distansarbete. Studien baserades på en kvalitativ metod med en deduktiv ansats, teman till studien hämtades från krav-kontroll-stöd-modellen. Data samlades in via sju semistrukturerade intervjuer från en organisation. LÄS MER

 4. 4. En religionsundervisning på besök : En kvalitativ studie om gymnasielärares erfarenheter av studiebesök som verktyg för att representera religion och livsåskådningar

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Ämnesforskning

  Författare :Alice Gustafsson; [2022]
  Nyckelord :Studiebesök; representation; inre mångfald; levd religion;

  Sammanfattning : I yrkesrollen som lärare ingår många viktiga uppdrag, däribland att undervisningen ska skapa en förståelse hos eleverna för andra människor. Tidigare forskning visar att majoriteten av dagens ungdomar sällan möter religion och religiositet i sin vardag. LÄS MER

 5. 5. Samspelet mellan interna och externa faktorer och deras påverkan på modifiering av employer branding strategier : En kvalitativ studie gällande modifiering av employer branding strategier i syfte att behålla medarbetare

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Wannebro Ida; Johansson Ella; [2022]
  Nyckelord :Employer branding strategies; Retention strategies; Work-life balance; Organizational culture; Employer branding strategier; behålla anställda; work-life balance; organisationskultur;

  Sammanfattning : Bakgrund: Employer branding har blivit ett alltmer aktuellt fenomen i den föränderliga värld vi lever i. Det kan ses som ett verktyg för att både rekrytera och behålla anställda. LÄS MER