Sökning: "tematiska intervjuer"

Visar resultat 1 - 5 av 370 uppsatser innehållade orden tematiska intervjuer.

 1. 1. I gråzonen ligger guldklimpen, platsmarknadsföring genom mindre sportevenemang : En kvalitativ studie om European Silver League i staden Lund

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Alexandra Lazic; Rebecka Lazic; [2023]
  Nyckelord :Place marketing; image; Place branding; Platsmarknadsföring; image; Place branding;

  Sammanfattning : Abstrakt Titel: I gråzonen ligger guldklimpen, platsmarknadsföring genom mindre sportevenemang. -En kvalitativ studie om European Silver League i Lund Nivå: Examensarbete på grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Alexandra Lazic och Rebecka Lazic Handledare: Blanca Astrid Moreno Datum: 28.04. LÄS MER

 2. 2. Capabilities and partnership factors needed to offer product-service systems from a manufacturer-reseller perspective : A Case study of a European truck manufacturer in the Southeast Asian market

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :John Johansson Malm; Lukas Broman; [2023]
  Nyckelord :Capabilities; Partnership factors; Product-service system; Servitization; Manufacturer-reseller perspective; Kapabiliteter; partnerskapsfaktorer; PSS; Tjänstefiering; Tillverkare-återförsäljarperspektiv;

  Sammanfattning : Purpose: This study aims to examine what is needed by manufacturers and their resellers in thetruck manufacturing industry that wants to pursue a result-oriented PSS. More specifically, thisstudy aims to answer what capabilities are needed for the actors and address what partnershipfactor is needed for collaboration. LÄS MER

 3. 3. Högläsning - mer än att bara läsa högt : En kvalitativ studie om mellanstadielärares högläsning av skönlitteratur i svenskundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Albin Nilsson; Moa Nilsson; Sandra Kripe; [2023]
  Nyckelord :Högläsning; interaktion; lärarperspektiv; läsförståelse; scaffolding och undervisningsfakorer;

  Sammanfattning : Den här studien syftar till att undersöka hur mellanstadielärare arbetar med högläsning av skönlitteratur i svenskundervisningen. Studiens syfte berörs genom att synliggöra vilka undervisningsfaktorer som används i praktiken samt hur mellanstadielärare möjliggör ett lärande genom scaffolding och interaktion i ett högläsande klassrum. LÄS MER

 4. 4. Böcker, möblering, och beteenden : En studie om stök och bibliotekens spatiala påverkansmöjligheter

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Biblioteks- och informationsvetenskap

  Författare :Elsa Österberg; [2023]
  Nyckelord :Library; Public librarians; Correctional services; Prison librarians; Library users; Spatiality; Behaviors; Ideal type; Heterotopia; Panopticon; Panopticism; Disorderly behavior; Bibliotek; Folkbibliotekarier; Kriminalvård; Fängelsebibliotekarier; Biblioteksanvändare; Rumslighet; Beteenden; Idealtyp; Heterotopi; Panoptikon; Panopticism; Stök;

  Sammanfattning : This bachelor’s thesis deals with how the spatiality of libraries can correlate with instances of disorderly user behaviors. The fact that public libraries are among the types that are most prone to disorder, while Kriminalvården’s (the Swedish correctional service’s) librarians rarely experience similar problematic behaviors, could be said to illustrate a balancing act between anarchy and a manic need for control; where the most ideal compromise is, is based both upon personal values and the situation at hand. LÄS MER

 5. 5. "I SvA behöver man mycket mer tid" : Lärares och flerspråkiga elevers inställning till svenskämnena.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Sebastian Halvarsson; [2023]
  Nyckelord :Svenska som andraspråk; undervisningssituationer; studietakt; trygghet; attityder.;

  Sammanfattning : Svenska som andraspråk har varit en del av den svenska skolan i flera årtionden. Under denna tid har det ständigt debatterats och nyligen även granskats i en översyn på uppdrag av regeringen. Frågan om vilka faktorer som lärare och elever anser gör undervisningen i svenska som andraspråk bra är emellertid mindre dryftad. LÄS MER