Sökning: "tematrädgård"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet tematrädgård.

 1. 1. Häxans trädgård : en gestaltning utifrån medicinalväxter i Uppsala Botaniska trädgård

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Linnéa Stöckel; [2019]
  Nyckelord :folkmedicin; etnobotanik; medicinalväxter; trädgårdshistoria; botare; botanisk trädgård; tematrädgård;

  Sammanfattning : Syftet med det här arbetet var att utifrån litteratur kring trädgårdshistoria, häxor och medicinalväxter, utveckla ett gestaltningsförslag på en tematrädgård i Uppsala Botaniska trädgård. Målet var att trycka på växternas värde i gestaltningar och uppmana både studerande landskapsarkitekter och de redan etablerade inom yrket, att lägga större fokus på växtgestaltningen. LÄS MER

 2. 2. En pedagogisk och upplevelserik tematrädgård i Carl von Linnés anda : ett teoribaserat gestaltningsförslag till Linnéträdgården i Slottsträdgården, Malmö

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Plant Breeding (from 130101)

  Författare :Sofie Selander; Nina Nordström; [2019]
  Nyckelord :pedagogik för barn; utomhuspedagogik; upplevelse; barns upplevelse; miljöer för barn; landskapsarkitektur; trädgårdsgestaltning; miljöpsykologi;

  Sammanfattning : With the rise of densification and decreasing green spaces in urban cities, children that grow up in larger cities risk not being offered enough possibilites to spend time in nature och nature-like environments. As a consequent these children risk lacking a natural care and concern for their surroundings and the environment. LÄS MER

 3. 3. Hälsa i fokus : förslag på hälsoträdgård i Tivoliparken, Kristianstad

  Magister-uppsats, SLU/Landscape Architecture (until 121231)

  Författare :Carolina Aouseus; [2010]
  Nyckelord :Hälsoträdgård; Hälsa; Tivoliparken; Kristianstad; Tematrädgård; Gestaltning; Odling;

  Sammanfattning : Kristianstads stadspark Tivoliparken är centralt belägen och har en underbar karaktär och är en sann rekreationsplats. Med frodande grön miljö erbjuds andhämtning från den stressiga staden. LÄS MER

 4. 4. Sagt & gjort : förhållningssätt & arbetsmetoder inom arkitektur

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Sam Keshavarz; [2008]
  Nyckelord :arkitektur; arbetsmetoder; filosofi; förhållningssätt; teori; praktik; NOD; UNStudio; arkitekturteorier;

  Sammanfattning : This thesis was written during the autumn 2007. I wanted to understand the situation of the contemporary architecture in a perspective broader than merely the Swedish. I asked myself what remained of architecture if one would eliminate purely functional, aesthetical and ecological aspects. LÄS MER

 5. 5. Ett svenskt landskap i Australien : svenska kyrkan i Melbourne

  L3-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Christian Lundh; [2006]
  Nyckelord :Australien; Melbourne; Svenska kyrkan; minnesbilder; associationer; minnen av landskap; utlandssvenskar; enkät; frågeformulär; Thorbjörn Andersson tematrädgård;

  Sammanfattning : As a Swedish landscape architecture student living in Australia for five years, I have often wondered if my memories and my associations with the landscape and the nature in Sweden, are the same as other Swedish people living in Melbourne. Most of the Swedish people who live here in Melbourne remember and associate Sweden's nature and landscape with where they grew up or where they used to live. LÄS MER