Sökning: "tempel"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade ordet tempel.

 1. 1. Analysis of the Changes of the Opet Festival Procession : Between the Regents Hatshepsut and Tutankhamun

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Emma Lennander Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Opet; Festival; Procession; Hatshepsut; Amenhotep III; Tutankhamun; Landscape; Nile; Karnak; Luxor; Temple; Thebes.; Opet; Festival; Procession; Hatshepsut; Amenhotep III; Tutankhamun; Landskap; Nilen; Karnak; Luxor; Tempel; Thebe.;

  Sammanfattning : The essay analyses the changes of the Opet festival procession between the regents Hatshepsut and Tutankhamun, as some changes of the procession occur during this period. The purpose of this study is to fill in some of the knowledge gaps that exist and to combine different areas that have been researched with areas ​​where little research has been done. LÄS MER

 2. 2. Utsatt för sexuella övergrepp i barndomen - Hur upplevs munhälsan?

  Master-uppsats, Malmö universitet/Odontologiska fakulteten (OD); Malmö universitet/Odontologiska fakulteten (OD)

  Författare :Louise Larsson; Sarah Månsson; [2020]
  Nyckelord :Kvalitativ studie; munvård; skam; smärta; tandvårdsrädsla; Dental fear; oral care; pain; qualitative study; shame;

  Sammanfattning : Syfte: Att studera hur personer som blivit utsatta för sexuella övergrepp som barn, upplever sin munhälsa.Material och metod: Elva informanter (10 kvinnor), 19 - 56 år gamla som blivit utsatta för sexuella övergrepp som barn valdes ut strategiskt och djupintervjuades. LÄS MER

 3. 3. BLAND TEMPEL OCH SVARTA LÅDOR : En diskursanalys av ett sekel av svensk konstmuseiarkitektur

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Hanna Larsson; [2020]
  Nyckelord :art history; architecture; museums; museum architecture; discourse analysis; gothenburg museum of art; kalmar art museum; jönköping county museum; museum of visual arts umeå; konstvetenskap; arkitektur; museum; museiarkitektur; diskursanalys; göteborgs konstmuseum; kalmar konstmuseum; jönköpings läns museum; bildmuseet umeå;

  Sammanfattning : Avsikten med denna C-uppsats är att undersöka hur samtalet kring svensk konstmuseiarkitektur förts i inhemsk dagspress och fackpress. Detta för att kunna identifiera vilka de rådande diskurserna varit under ett sekel av svensk konstmuseiarkitektur. LÄS MER

 4. 4. Ny utmaning : The lost temple of ELDO-RAT-O

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för design

  Författare :Jon Wängdahl; [2019]
  Nyckelord :Boda borg; hinderbana; tempel; aztek; fysisk utmaning; modell; träning; Prison island; Escapehouse; utmaning; äventyr; lek; aktivitet;

  Sammanfattning : Detta examensarbete gjordes i samarbete med Boda Borg Torpshammar där jag fick i uppdrag att ta fram ett förslag till ett nytt quest. Questet skulle ersätta ett tidigare och behövde därför ha ungefär samma svårighetsgrad och samma fysiska nivå. LÄS MER

 5. 5. Rom och den andres helgedom : Romerska plundringar av heliga platser

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Antikens kultur och samhällsliv

  Författare :Jessica Therese Magnusson; [2019]
  Nyckelord :Sacred space; pillage; plundering; destruction; temple; Roman; Jewish; Greek; Jerusalem; Isthmia; the Other; Titus; Josephus; Lucius Mummius; Helig plats; plundring; förstörelse; tempel; romersk; judisk; grekisk; Jerusalem; Isthmia; den andre; Titus; Josefus; Lucius Mummius; helgedom;

  Sammanfattning : This study aims to examine how Rome understood 'the Other' in the context of Roman plundering of sacred sites. It analyses specifically the Temple of Poseidon at Isthmia, and how it was affected by the destruction of Corinth in 146 BCE, and the second Jewish temple at Jerusalem, and how the Romans went about destroying it in 70 CE. LÄS MER