Sökning: "temperament"

Visar resultat 1 - 5 av 114 uppsatser innehållade ordet temperament.

 1. 1. Investigating the reliability of a separation : and reunion test performed on pet dogs (Canis familiaris) and their owners

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Sofie-Marie MacKenzie Cardy; [2022]
  Nyckelord :ethology; anthrozoology; separation; reunion; ownership; dog; behaviour; attachment;

  Sammanfattning : Our long mutual history together with the dog (Canis familiaris) has influenced health, physique, wellbeing, as well as behaviour – on both parts. Today, we refer to dogs as family members rather than working tools. LÄS MER

 2. 2. Well-being at work: The interconnection between personality, motivation and health

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Linnea Mårtensson; Sofia Dolovski; [2022]
  Nyckelord :Well-being Self-determination theory Work motivation Psychological health Temperament and Character Inventory Personality Burnout Professional Efficacy; Social Sciences;

  Sammanfattning : Research links motivation to well-being and personality. There have also been studies regarding the connection between personality and health. LÄS MER

 3. 3. Association analyses of forehead hair whorls, behaviour, and chromosome regions in Standardbred Trotters

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Victoria Saxe; [2022]
  Nyckelord :behaviour; temperament trait; tricoglyph; hair whorl; swirl; genetics; horse; Standardbred trotter; genotype; phenotype;

  Sammanfattning : Introduction: In horse breeding, athletic skills have been in focus and certain behaviour types have been found to be important for competition. Behaviour is heritable but is also affected by the environment. Just like humans, animals have their own personality and behaviour-traits. LÄS MER

 4. 4. "Att låsa upp det tysta barnet" : En kvalitativ studie om hur förskollärare bemöter och arbetar med det tysta barnet i förskolans verksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Jennifer Frih; Frida Melldén; [2022]
  Nyckelord :Arbetssätt; bemötande; blyg; det individuella barnet; förskollärare; olikheter; temperament; tillbakadragen och tyst.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap kring hur förskollärare bemöter tysta barn i förskolans verksamhet. Studien grundas på en kvalitativ ansats med utgångspunkt ur fem semistrukturerade intervjuer med förskollärare. LÄS MER

 5. 5. Sambandet mellan hästens hårvirvlar, beteende och lateralitet

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Johanna Norling; [2021]
  Nyckelord :beteenden; hårvirvlar; hästar; lateralitet;

  Sammanfattning : Hårvirvlar finns både hos människor och ett stort antal andra djurarter. Virvlarna kan skilja sig åt på ett flertal sätt och hos hästar har forskare redogjort för en hög arvbarhet. LÄS MER