Sökning: "temperaturökning"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade ordet temperaturökning.

 1. 1. Undersökning av möjligheten till utveckling av kommersiellt tillgänglig koldioxidlagring i Sverige

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Eric Jakobsson; [2020]
  Nyckelord :CCS carbon capture storage ; BECCS bio energy carbon capture and storage ; Sweden; carbon dioxid storage; challenges; obstacle; commercial; CCS; BECCS; Sverige; koldioxidlagring; utmaningar; hinder; kommersiell;

  Sammanfattning : Jordens befolkning behöver kraftigt reducera koldioxidutsläppen till atmosfären för att förhindra klimatförändringar. Klimatmål har sats upp av unioner och länder där de bland annat vill förhindra en global temperaturökning över 1.5 grader. LÄS MER

 2. 2. Feedback effects in the Arctic region and how they affect the global climate

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Lotta Nyman; [2020]
  Nyckelord :Arctic warming; Arctic change; Climate feedback effect; Lower latitude weather; Arctic amplification; Permafrost; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The Arctic is warming at a rate two to three times that of the global average. Although only covering a small area of the globe, it is a vital component of the climate system. Through climatic feedback effects the warming is enhanced, and risks leading to further climate change. LÄS MER

 3. 3. Investigation and Application of Safety Parameters for Lithium-ion Battery Systems

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Axel Relefors; [2020]
  Nyckelord :Lithium-ion battery; thermal runaway; accelerating rate calorimetry; electrochemical impedance spectroscopy; thermal management; Litiumjonbatteri; termisk rusning; kalorimeter; elektrokemisk impedansspektroskopi; värmereglering;

  Sammanfattning : The Swedish Armed Forces are investigating high-risk applications where lithium-ion batteries (LIB) can replace traditional lead-acid batteries. Understanding the potential safety risks and evaluating a battery's instability is crucial for military applications. LÄS MER

 4. 4. Element of wasteland : En ofrivillig naturresurs

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Malmstens Linköpings universitet

  Författare :Anton Kreü; [2020]
  Nyckelord :Plast; Klimatpåverkan; Design; Designmetodik; återvinning; förorening; klimatpåverkan;

  Sammanfattning : Människans linjära förhållningssätt till plast har resulterat i den värld vi lever i idag, med massiva plastföroreningar som sätter oss människor och klimatet på prov. Idag är det viktigare än någonsin att tänka på hur vi agerar, eftersom det är avgörande för den framtid vi har att vänta. LÄS MER

 5. 5. Kan våra jordar rädda klimatet?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :My Knutsson; [2020]
  Nyckelord :Soil organic carbon; carbon sequestration; carbon storage; temperate; land use; agricultural land; pasture land; forest; urban park and Lund; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Reducing greenhouse gas emissions from land use, and increasing carbon storage in soils, is an important climate mitigation strategy. I conducted a literature study based on 174 articles to investigate the potential of temperate forest-, agricultural- and pasture land and urban parks to store carbon in soils; identified measures that could increase their storage potential by increasing the rate of sequestration of atmospheric carbon or slow the rate of carbon loss from soils and vegetation; and used these results to estimate potential carbon uptake by the Municipality of Lund, Sweden to 2030. LÄS MER