Sökning: "temperaturökning"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade ordet temperaturökning.

 1. 1. Grön infrastruktur i förebyggande syfte mot värmeöar. En studie av Kalmar och Kungsbacka kommuns klimatanpassningsarbete

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Zein Anani; Linn Ott Olander; [2020-08-31]
  Nyckelord :Grön infrastruktur; grönstrukturekosystemtjänster; värmeöeffekten; temperaturökning; fysisk planering; klimatanpassning;

  Sammanfattning : The ongoing global climate change with its rising trends in global temperature, can be linked to the increasing frequency, intensity, duration, and extent of extreme weather fluctuation. Urban heat waves, in combination with urbanization processes which replace natural landscapes with impervious surfaces, are causing the development and manifestation of urban heat islands (UHI) in cities. LÄS MER

 2. 2. Undersökning av möjligheten till utveckling av kommersiellt tillgänglig koldioxidlagring i Sverige

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Eric Jakobsson; [2020]
  Nyckelord :CCS carbon capture storage ; BECCS bio energy carbon capture and storage ; Sweden; carbon dioxid storage; challenges; obstacle; commercial; CCS; BECCS; Sverige; koldioxidlagring; utmaningar; hinder; kommersiell;

  Sammanfattning : Jordens befolkning behöver kraftigt reducera koldioxidutsläppen till atmosfären för att förhindra klimatförändringar. Klimatmål har sats upp av unioner och länder där de bland annat vill förhindra en global temperaturökning över 1.5 grader. LÄS MER

 3. 3. Feedback effects in the Arctic region and how they affect the global climate

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Lotta Nyman; [2020]
  Nyckelord :Arctic warming; Arctic change; Climate feedback effect; Lower latitude weather; Arctic amplification; Permafrost; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The Arctic is warming at a rate two to three times that of the global average. Although only covering a small area of the globe, it is a vital component of the climate system. Through climatic feedback effects the warming is enhanced, and risks leading to further climate change. LÄS MER

 4. 4. Investigation and Application of Safety Parameters for Lithium-ion Battery Systems

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Axel Relefors; [2020]
  Nyckelord :Lithium-ion battery; thermal runaway; accelerating rate calorimetry; electrochemical impedance spectroscopy; thermal management; Litiumjonbatteri; termisk rusning; kalorimeter; elektrokemisk impedansspektroskopi; värmereglering;

  Sammanfattning : The Swedish Armed Forces are investigating high-risk applications where lithium-ion batteries (LIB) can replace traditional lead-acid batteries. Understanding the potential safety risks and evaluating a battery's instability is crucial for military applications. LÄS MER

 5. 5. Element of wasteland : En ofrivillig naturresurs

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Malmstens Linköpings universitet

  Författare :Anton Kreü; [2020]
  Nyckelord :Plast; Klimatpåverkan; Design; Designmetodik; återvinning; förorening; klimatpåverkan;

  Sammanfattning : Människans linjära förhållningssätt till plast har resulterat i den värld vi lever i idag, med massiva plastföroreningar som sätter oss människor och klimatet på prov. Idag är det viktigare än någonsin att tänka på hur vi agerar, eftersom det är avgörande för den framtid vi har att vänta. LÄS MER