Sökning: "temperatur"

Visar resultat 21 - 25 av 1326 uppsatser innehållade ordet temperatur.

 1. 21. Levande begravd : kan klimatförändringar ge mjältbrandssporer nya förutsättningar?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Johanna Cavell; [2019]
  Nyckelord :mjältbrand; sporer; klimatförändringar;

  Sammanfattning : Mjältbrand är en dödlig sjukdom som varit känd under en lång tid och som drabbar både djur och människor. En av anledningarna till att mjältbrand är fruktad är bakteriens förmåga att sporulera vid icke gynnsamma förhållanden och persistera i jorden under en lång tid. LÄS MER

 2. 22. Effect of filtration aid on downstream processing of polymer particles : Effektivisering av avvattningsprocessen av polymerpartiklar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Industriell miljö- och processteknik

  Författare :Emma Johansson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Polymer particles are expandable and produced by Nouryon. The production consists of polymerization, dewatering and drying. Dewatering of polymer particlesis an important part of the production process and have a large impact on how efficient the downstream process can be performed. LÄS MER

 3. 23. Cooling Potential of Methane in Rocket Nozzle Cooling Channels : A Conjugate Heat Transfer Analysis

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Marcus Pettersson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The use of hydrocarbons as fuel in rocket propulsion has been of great interest to the aerospace industry in recent years. Specifically, natural gas with a high content of methane has taken the interest of several actors, among them Sweden-based GKN Aerospace who in collaboration with KTH Royal Institute of Technology have started the MERiT project. LÄS MER

 4. 24. Värmetak för vila hos slaktkycklingar

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Caroline Fredriksson; [2019]
  Nyckelord :slaktkyckling; fjäderfä; vila; värmetak; varmt tak; kallt tak; temperatur;

  Sammanfattning : Inom dagens svenska slaktkycklingproduktion hålls kycklingarna ofta i mycket stora grupper som kan bestå av upp till 100 000 individer på samma yta och utmaningarna för kycklingarna är många. Djurdensiteten kan uppgå till 36 kg/m2 golvyta och stallet var ljust i omkring 18timmar i sträck med endast 6 mörka timmar per dygn. LÄS MER

 5. 25. Metod för provtagning av svartlut och analys av såpa i svartlut

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi

  Författare :Inger-Johanne Hjalmarson; [2019]
  Nyckelord :Black liquor; centrifuge; sampling; sulphur soap; tall oil; Centrifugering; provtagning; svartlut; såpa; tallolja;

  Sammanfattning : In paper pulp production, many details can be optimized. For optimal separation of soap from black liquor, it is important to know the amount of soap in the black liquor. A project to produce a method for sampling black liquor and a method for measuring how much soap is present in black liquor by centrifugation was done at Södra Cell Mönsterås. LÄS MER