Sökning: "temperatur"

Visar resultat 21 - 25 av 1199 uppsatser innehållade ordet temperatur.

 1. 21. Temperatur- och flödespåverkan på aspens (Leuciscus aspius) lekvandring i Fyrisån och Örsundaån, Uppland

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Rebecka Svensson; [2019]
  Nyckelord :fish migration; sexual dimorphism; Cyprinidae; fiskvandring; könsdimorfism; Cyprinidae;

  Sammanfattning : Interconnected freshwater habitats are essential for many fish populations, which allow fish to migrate between areas to fulfil their life-cycle and maximize their fitness. Currently, such populations are negatively affected by human habitat exploitation. As a result, the biodiversity in freshwater ecosystems is decreasing. LÄS MER

 2. 22. Nonequilibrium gauge field in Two Particle Irreducible real time formalism

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för astronomi och teoretisk fysik; Lunds universitet/Teoretisk partikelfysik

  Författare :Rasmus Hansen; [2019]
  Nyckelord :Gauge field; non-equilibrium; quantum field theory; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to study what effect a photon field has on the equations of motion and the decay of a charged scalar field in thermal equilibrium at finite temperature and outside of thermal equilibrium. To do this we calculate the two-particle irreducible effective action for the mean fields and propagators and derive their equations of motion. LÄS MER

 3. 23. Propane Heat Pump Modelling and Monitoring for System Control Analysis

  Master-uppsats, KTH/Tillämpad termodynamik och kylteknik

  Författare :Fernando Mengod Bautista; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The objective of this master thesis was the performance analysis of a non-conventional heating system layout based on a propane heat pump unit. The objective had been pursued by monitoring and modelling the system. First, the project focused on monitoring the system, since for a correct modelling it was necessary to have all the data of the system. LÄS MER

 4. 24. Framtidsutsikter för pastoralism på Kenyanska betesmarker

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Zebastian Cederblad; [2019]
  Nyckelord :Kenya; ; kenyanska betesmarker; pastoralism; zebu; boskap; landfragmentering; klimatförändringar;

  Sammanfattning : Pastoralism är ett system där majoriteten av en individs inkomst och mat kommer från boskapsdjur. Boskapsdjurens huvudsakliga matkälla är naturligt växande bete. Pastoralism kan delas in i tre huvudtyper; nomadisk, transhuman och stillasittande. I Kenya finns variationer av alla tre. LÄS MER

 5. 25. Thermographic Measurements of Hot Materials Using a Low- to High-speed RGB-camera : Prospect of RGB-cameras Within the Field of Thermographic Measurements

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Rymdteknik

  Författare :Therese Berndtsson; [2019]
  Nyckelord :RGB-camera; thermographic measurements; calibration; temperature transform; thermal behavior; dual-wavelenght;

  Sammanfattning : Monitoring the thermal behavior of material while heated or cooled is of great importance in order to understand the structural behavior of materials. This thesis aims to investigate the prospects for imaging hot materials using an RGB-camera. LÄS MER