Sökning: "temperature"

Visar resultat 11 - 15 av 4625 uppsatser innehållade ordet temperature.

 1. 11. Smart Case for Remote Radio Kit

  M1-uppsats, Uppsala universitet/Fasta tillståndets elektronik

  Författare :Emil Östlund; [2019]
  Nyckelord :CAD; LTE; IoT; Signal processing; Data communication; Data transmission; 3D printing; Soldering; Electrical circuit; schematics; simulations; Arduino; Software; Hardware;

  Sammanfattning : The thesis aims to develop a prototype for a Smart Case for Remote Radio Kits at the department of Demo & Event at Ericsson in Kista.The smart case consists of a mechanical structure (the case itself with ) and an electronic system that includes a temperature sensor, a LCD display showing the temperature, a GPS (global positioning system) module for positioning the case, a GSM (Global System for Mobile Communications) module and a microcontroller Arduino UNO. LÄS MER

 2. 12. Basal body temperature curves and fitting with periodic smoothing splines

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematik LTH

  Författare :Ingrid Odlen; [2019]
  Nyckelord :Basal Body Temperature; Ovulation; Fertility Prediction; Natural Cycles; Fertility Tracking; Smoothing Splines; Cubic; Periodic Smoothing Splines; Curve Fitting; BBT; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : Fertility tracking phone apps are widely used by women today, in order to both achieve or prevent conception. Due to the health risks of hormone based contraceptions, many women opt for non-invasive methods, such as fertility tracking. LÄS MER

 3. 13. Consolidation and Forming of Aerospace Graded Composite Materials : An experimental study of prepreg characteristics

  Master-uppsats, KTH/Lättkonstruktioner

  Författare :Matilda Eriksson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The topic of this project is an experimental study of prepreg characteristics, such as tack, consolidation and temperature sensitivity during forming. The aim has first been tounderstand how the material reacts during different manufacturing processes. LÄS MER

 4. 14. Elektrifiering av utskovsluckor : En fallstudie vid Lilla Ursen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Felicia Thune; [2019]
  Nyckelord :Off-grid; solceller; Arkimedes skruv; strömkraft; vindkraft; MATLAB; simulering; utskovslucka; dammlucka; regleringsdamm; underhållsbehov;

  Sammanfattning : Stand-alone or micro off-grid systems can be used to electrify remote areas when it is not economically justifiable to connect to the power grid. In Sweden there are several flood gates that are used to regulate the water level in hydropower dams, these dams are not always easily accessible. LÄS MER

 5. 15. Levande begravd : kan klimatförändringar ge mjältbrandssporer nya förutsättningar?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Johanna Cavell; [2019]
  Nyckelord :mjältbrand; sporer; klimatförändringar;

  Sammanfattning : Mjältbrand är en dödlig sjukdom som varit känd under en lång tid och som drabbar både djur och människor. En av anledningarna till att mjältbrand är fruktad är bakteriens förmåga att sporulera vid icke gynnsamma förhållanden och persistera i jorden under en lång tid. LÄS MER