Sökning: "temporära lokaler"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden temporära lokaler.

 1. 1. En studie av modulskolans beständighet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Byggteknik och byggd miljö

  Författare :Robin Wallentén; Anna Westin; [2022]
  Nyckelord :Beständighet; modulskola; paviljongskola; befintliga skolor; kvalitet; slitage; barrackskola; permanenta skolor; temporära skolor; temporära bygglov; tillfälligt bygglov; etableringstid; lokalbehov; lokalförsörjningsplan; Miljöbyggnad;

  Sammanfattning : When departments within schools for various reasons are unable to house its students in theirregular buildings, pavilion schools are frequently used as a replacement. The Academic world isin constant change and hence in continuous need to adapt to new and updated requirementsand demands. LÄS MER

 2. 2. Tactical urbanism som ett verktyg för planering : En studie av Platsbyggnad, Odla i Lund & Brunnshög placemaking

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Maria Nästesjö; [2016]
  Nyckelord :Tactical urbanism; Temporary urbanism; Platsbyggnad; Odla i Lund; Frihamnen; Brunnshög; Älvstadsprojektet; Brunnshögsprojektet; Fysisk planering; Origin; Beginning; Rumstriad;

  Sammanfattning : Tactical urbanismär en metod som innebär att man arbetar med billiga, temporära projekt för att svara mot lokala behov, belysa fenomen eller möjliggöra för nya användningar i det offentliga rummet – samtidigt som man också strävar efter att nå ett högre mål, som att påverka en stads policy eller förändra människors bilder av en specifik plats. Från att tidigare ha varit en gräsrotsrörelse har tactical urbanism under 2000-talet tagit klivet in i planerar- och arkitekturprofessionernas finrum. LÄS MER

 3. 3. Mobila verksamhetslokaler : En studie om marknadsvärderingar

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Diana Aguilar; [2011]
  Nyckelord :Temporary buildings; portable rental constructions; relocatable modular buildings; transportable buildings; modular buildings; customer satisfaction; customer value.; Mobila verksamhetslokaler; flyttbara byggnader; temporära lokaler; tillfälliga paviljonger; kundstillfredställelse; kundvärde.;

  Sammanfattning : Mobila verksamhetslokaler erbjuder flexibel lokalförsörjning som alternativ till permanent utbyggnad, eller under tiden som befintliga lokaler renoveras eller byggs om. Denna flexibla möjlighet används dock i en ganska liten omfattning på marknaden. LÄS MER

 4. 4. Breakfast On A Street Corner : a Study on Temporary Land Use in Long-Term Planning in Stavanger

  Master-uppsats, SLU/Landscape Architecture (until 121231)

  Författare :Elin Henricson; [2009]
  Nyckelord :Temporary use of space; postindustrial site; planning process; informal activity; structure plan; moderator; site-specific installation; sunflower; Permanent Breakfast; Stavanger; Norway;

  Sammanfattning : This is a study on how temporary land use in a postindustrial area can impact the planning process. The point of departure is the project Sentrumsaksen, situated in the former industrial site now called Urban Sjøfront, inthe Norwegian city of Stavanger. LÄS MER