Sökning: "temporal perspective"

Visar resultat 1 - 5 av 80 uppsatser innehållade orden temporal perspective.

 1. 1. Historiebruk som historiemedvetande i den mångkulturella skolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Simon Juth; Tobias Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Historical consciousness; History culture; Multicultural classroom; Narrative story; Swedish Schools Inspectorate; Temporal orientation; Uses of history;

  Sammanfattning : The first aim of this SAG is to present and study three different researchers: Dahl (2021),Thorp (2016) and Johansson (2012) on how the subject of the use of history can beimplemented into history teaching and evolve students' way of thinking towards a betterhistorical consciousness. The second aim of this paper is to reflect on how the term uses ofhistory can be best implemented in a multicultural classroom. LÄS MER

 2. 2. Clothes Make the (Wo)man: A Qualitative Study on the Construction and Expression of a Green Identity through Second-Hand Clothing

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Julia Deutschen; Gloria Moll; [2021]
  Nyckelord :Identity Construction; Green Identity; Sustainability; Second-Hand Clothing; Sustainable Fashion Alternatives; Business and Economics;

  Sammanfattning : Thesis Purpose: This study aims to deepen the understanding of green identity construction and expression among female Gen Z consumers in relation to second-hand clothing. Theoretical Perspective: By applying a sociological and a consumer perspective, identity construction and sustainability act as two research domains in which this study is positioned. LÄS MER

 3. 3. Filmklippningens inverkan : För att konstruera overklighet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Emil Olofsson; [2021]
  Nyckelord :Film editing; fantasy; surrealistic; realistic; perspective; jump-cut; rhythm; temporal; distortion; Continuity; discontinuity; dialogue; dream; camera; juxtaposition; Filmklippning; fantasi; surrealistisk; overklighet; temporal; förvrängning; perspektiv; kamera; kontinuitet; diskontinuitet; dialog; rytm; juxtaposition; jump-cut; dröm;

  Sammanfattning : Den surrealistiska thrillern I´m thinking of ending things av Charlie Kaufman hade premiär på Netflix hösten 2020. Långfilmens narrativ är en utspelad fantasi och innehåller flera inslag som framställs och kan betraktas som verklighetsfrånvända. LÄS MER

 4. 4. Identifying subarctic river thermal and mechanical ice break-up using seismic sensing

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

  Författare :Stefania Ursica; [2021]
  Nyckelord :Ice break-up; River ice; Subarctic; Thermal melting; Mechanical break-up; Freeze-up; Environmental seismology; Seismic signals;

  Sammanfattning : River-ice break-up in high-latitude regions, despite its brevity, is a fundamental process, representing the most dynamic and complex period of fluvial processes. Moreover, ice break-up has significant cascading ecological effects, with a different severity for mechanical vs. LÄS MER

 5. 5. Inferring 3D trajectory from monocular data using deep learning

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Victor Sellstedt; [2021]
  Nyckelord :Deep Learning; Monocular trajectory estimation; Time series prediction; Synthetic data; Djupinlärning; Inferens från monkulära sekvenser; Tidsserieanalys; Syntetisk data;

  Sammanfattning : Trajectory estimation, with regards to reconstructing a 3D trajectory from a 2D trajectory, is commonly achieved using stereo or multi camera setups. Although projections from 3D to 2D suffer significant information loss, some methods approach this problem from a monocular perspective to address limitations of multi camera systems, such as requiring points in to be observed by more than one camera. LÄS MER