Sökning: "temporary architecture"

Visar resultat 1 - 5 av 129 uppsatser innehållade orden temporary architecture.

 1. 1. Ett temporärt tempel : Arkitektonisk analys och kontextualisering av Karlstads synagoga

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Marcus Rist; [2022]
  Nyckelord :synagogue; Judaism; churches; sacral architecture; moorish revival; Karlstad; cultural heritage;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to study the now demolished synagogue in Karlstad, Sweden. Its existence, or rather lack thereof, is shrouded in mystery as it remains unmentioned in most of Swedish architectural history research, and only briefly in historical writing about the city of Karlstad. LÄS MER

 2. 2. The Weave

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Alice Seipel; Hilda Carlsson; [2022]
  Nyckelord :temporary architecture; interaction; bureaucracy; weave; textile; process; full scale;

  Sammanfattning : This project starts starts out in wanting to somehow investigate the public space. Beginning in the questions of: What kind of interventions can we achieve in the public space? What is allowed, what is encouraged - what is not? How easy or how difficult is it to achieve building something within the folds of the public space of our city?  On the scale of the intervention itself, we were interested in what things could be investigated through design and materiality: How can we, through this design, encapsulate and measure softer, hard-to-grasp elements such as time, changes and interactions? How can we design a structure that will be responsive to the traces and manifestations of these things? What materials and organization of these can embody them? . LÄS MER

 3. 3. Temporär urbanism som medel för en socialt hållbar stadsutveckling : att arbeta med sommargågator och utvärdering av dem

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Louise Eklund; Sofia Holmqvist; [2022]
  Nyckelord :Utvärdering; uppföljning; resultathantering; sommargågator; temporär urbanism; temporära åtgärder; stadsutveckling; platsutveckling; sociala värden; social hållbarhet; attraktivitet; trygghet; tillgänglighet; vistelsemiljöer; kvantifiering; mätbarhet; kvalitativ; kvantitativ; reliabilitet; validitet;

  Sammanfattning : Som kreativt och innovativt planeringsverktyg har företeelsen temporär urbanism blivit alltmer populär de senaste åren. Temporär urbanism innebär att åtgärder tillämpas för att förändra en plats under en begränsad tid. LÄS MER

 4. 4. Den delade studentbostaden : Om arkitekturens inverkan på människan och viktiga kvaliteter i hemmiljö

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Vendela Andersson Serreli; [2022]
  Nyckelord :Residential quality; Home; Student residence; Student’s preferences; Architecture; Perception; Bostadskvalitet; Hemmiljö; Studentbostad; Studenters preferenser; Arkitektur; Perception;

  Sammanfattning : Bostadens kvaliteter har direkt inverkan på individens förutsättningar och påverkar livskvaliteten. Studentbostäder hör till kategorin tillfälliga boenden vilket medför viss sanktionering gällande kvalitetskrav för bostadens utformning, detta ses som problematiskt eftersom studentergenerellt tillbringar många timmar i sitt hem och hemmiljön vanligtvis också fungerar somen plats för studier. LÄS MER

 5. 5. Architecture to the Rescue : Metamorphing Built Space for Changing Purposes

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Vincent Tuma Fischer; Tara Dyi; [2021]
  Nyckelord :Metamorphing architecture; Pandemic architecture; Healthcare architecture; Crisis management; Temporary architecture; Health promoting architecture.; Metamorferande arkitektur; Pandemi arkitektur; Sjukvård arkitektur; Kris förberedande; Temporär arkitektur; Hälsofrämjande arkitektur.;

  Sammanfattning : In December of 2019, the city of Wuhan in China reported an outbreak of a high number of pneumoniacases (Bassareo, 2020). The SARS-CoV-2 Virus (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2)started to cause disturbance in societal functions, eventually leading to anomalous infection controlmeasures. LÄS MER