Sökning: "tenancy"

Visar resultat 1 - 5 av 75 uppsatser innehållade ordet tenancy.

 1. 1. Konsten att sätta sig fast i en fastighet - En studie av besittningsskyddet till sidoarrenden utifrån Anna Christensens teori om normativa grundmönster.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Yury Androssov Sjöberg; [2020]
  Nyckelord :Jordbruksarrende; besittningsskydd; sidoarrende;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Böndernas nya värld : en uppföljande studie av tre gårdar i jordbrukets omvandling 1981–2019

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Martina Nilsson; [2019]
  Nyckelord :jordbruk; bonde; livsform; nyliberalism; dispossession; förändring;

  Sammanfattning : Åren 1981–2 genomfördes en samtidsdokumentation av jordbruket på tre gårdar i Uppland. I den här uppsatsen återkommer jag till dessa tre med en vilja att förstå hur jordbrukets strukturrationalisering i den nyliberala eran påverkar livet på den individuella gården. LÄS MER

 3. 3. Innovativa boendeformer för unga vuxna : En möjlig väg in på den svenska bostadsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Bernt-Ove Andersson; Anthon Malmstedt; [2019]
  Nyckelord :Rent-to-buy; youth studio; cooperative tenancy; young adults; housing market; housing type; tenure form; Hyrköp; ungdomsettor; kooperativ hyresrätt; unga vuxna; bostadsmarknaden; boendeform; upplåtelseform;

  Sammanfattning : I detta arbete beskrivs intresset för och kännedomen om tre innovativa boendeformer som riktar sig till unga vuxna mellan 18 och 35 år på den svenska bostadsmarknaden. Det belyser det befintliga beståndet av bostäder och unga vuxnas största hinder för att erhålla en bostad. LÄS MER

 4. 4. Multi-Tenancy Security in Cloud Computing : Edge Computing and Distributed Cloud

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Ali Shokrollahi Yancheshmeh; [2019]
  Nyckelord :Cloud computing; OpenStack; Multi-Tenancy; Security; Multi-Tenancy Isolation.; Cloud computing; OpenStack; Multi-Tenancy; Security; Multi-Tenancy Isolation.;

  Sammanfattning : With the advent of technology cloud computing has become the next generation of network computing where cloud computing can deliver both software and hardware as on-demand services over the Internet. Cloud computing has enabled small organizations to build web and mobile apps for millions of users by utilizing the concept of “pay-as-you-go” for applications, computing, network and storage resources as on-demand services. LÄS MER

 5. 5. Capital investments in the presence of tenancy relations : a case study on farmers that lease land from institutional landowners

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Erik Andersson; Eric Larsson; [2019]
  Nyckelord :tenancy; investments; farmers; farming through tenancy; investments in tenancy; principal-agent; decision-making; bounded rationality;

  Sammanfattning : The agricultural sector is one of the most important industries in Sweden. About 40% of Sweden's agricultural land is leased out, which means that leased farming is a significant part of Swedish agriculture. Since Sweden joined the EU in 1995, the prices of leasing land have almost doubled. LÄS MER