Sökning: "tenancy"

Visar resultat 1 - 5 av 83 uppsatser innehållade ordet tenancy.

 1. 1. Den informella marknaden för hyresrättskontrakt i Sverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Tobias Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Rättvisa; svarthandel; prisreglering; förmedling; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sweden has a significant rental sector with about a third of the total number of households rented out. The intention of the rental market should be that it is accessible to all people in society, regardless of nationality or income. LÄS MER

 2. 2. Om köplagens tillämplighet vid lokalhyrestvister : En jämförelse mellan prövningen om brist i nyttjanderätt och köprättsligt fel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Niki Moini; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Landsbygdskommunernas obalanserade bostadsbestånd : En bostadsbeståndsundersökning av Dorotea,Vilhelmina, Storuman och Sorsele kommun

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för geografi

  Författare :Daniel Gheorghita; [2020]
  Nyckelord :rural housing stock; depopulating rural areas; municipal housing supply;

  Sammanfattning : The rural inland municipalities of northern Sweden have undergone a massive social,economic, and demographic restructuring over the past few decades which has resulted in a diverse settlement pattern. While little attention is paid to those municipalities, it is interesting to find out how these changes affected the housing stock in this rural area. LÄS MER

 4. 4. Avtalsstruktur och risk vid köp av nyproducerade bostadsrätter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Axel Prytz; [2020]
  Nyckelord :Condominium; housing cooperative; tenure; preliminary contract; tenure contract; contract structure; risk; responsibility; contract; force majeure clause; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The housing market in Sweden has had a positive trend since the 1990s. In recent years, the market for newly produced condominiums has changed due to credit restrictions enforced by new legislation. LÄS MER

 5. 5. Project-based Multi-tenant Container Registry For Hopsworks

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Pradyumna Krishna Kashyap; [2020]
  Nyckelord :Cloud; Big Data; Hopsworks; Data Science; On-premise; Multitenancy; Container; Registry; Kubernetes.;

  Sammanfattning : There has been a substantial growth in the usage of data in the past decade, cloud technologies and big data platforms have gained popularity as they help in processing such data on a large scale. Hopsworks is such a managed plat- form for scale out data science. LÄS MER