Sökning: "tense"

Visar resultat 1 - 5 av 129 uppsatser innehållade ordet tense.

 1. 1. Phasal Polarity in Swahili

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Aron Zahran; [2021-09-01]
  Nyckelord :Swahili; Bantu languages; phasal polarity; tense; aspect; grammaticalization;

  Sammanfattning : This scope of this essay is to investigate and systematically describe a set of linguistic items in Swahili expressing Phasal Polarity (PhP), i.e. the notions of ‘NOT YET’, ‘ALREADY, ‘STILL’, and ‘NO LONGER’. LÄS MER

 2. 2. TENSE IN JAPANESE THANKS. A comparison between the 1970s and 2021

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Karin Wibergh; [2021-06-21]
  Nyckelord :japanska; Japanese; tense; apology;

  Sammanfattning : In this study, we compare how the two expressions arigatou gozaimasu (present tense) and arigatougozaimashita (past tense) are used during sessions of the Diet of Japan in the 1970s and in 2021. Wefind that usage, apart from having generally increased, has shifted from predominantly past tense tomainly present tense. LÄS MER

 3. 3. Att se skogen för alla träd - om konflikten mellan miljö och ägande i svensk rätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Carl Jakob Fürst; [2021]
  Nyckelord :Allmän rättslära; miljörätt; äganderätt; miljöskydd; egendomsskydd; biologisk mångfald; ersättning vid rådighetsinskränkningar; 2 kap 15 § regeringsformen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Under senare år har en allt skarpare målkonflikt seglat upp mellan egendomsskyddet och miljöskyddet i svensk rätt. Egendomsskyddet har genom bland annat grundlagsstadgandet i 2 kap 15 § regeringsformen en framskjuten position. LÄS MER

 4. 4. Konkurrensförhållandet mellan kultur och ekonomi : En idéhistorisk analys av spänningsförhållandet mellan kultur och ekonomi i svenska kulturpolitiska dokument

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Markus Helmersson; [2021]
  Nyckelord :Culture; economics; history of ideas; intellectual history; history; Sweden; hermeneutics; semiotic discourse analysis; discourse theory; discourse analysis; politics; cultural studies; Kultur; ekonomi; kulturpolitik; idéhistoria; historia; Sverige; hermeneutik; semiotisk diskursteori; diskursanalys; politik; kulturstudier;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att analysera två för Sverige betydelsefulla kulturpolitiska styrdokument, för att analysera hur relationen mellan kultur och ekonomi gestaltas i respektive diskurs. Genom att jämföra 1970-talets med det tidiga 2000-talets kulturpolitik, med de kulturella och ekonomiska begreppens historiska utveckling från senmedeltiden och framåt, förklaras det spända förhållandet mellan kultur och ekonomi. LÄS MER

 5. 5. En narrativ studie av rektorers erfarenheter kring rektorsuppdraget

  Master-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Cecilia Lindskog; [2021]
  Nyckelord :Rektor; rektorsuppdraget; stöd; livsberättelse;

  Sammanfattning : The principal's assignment is a complex one, situated in a tense field between the profession and politics. Because of this multidimensional assignment, with varying tasks and contradictory expectations, a willingness to examine how principals choose to tell about their duties emerged. LÄS MER