Sökning: "tent"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade ordet tent.

 1. 1. Implementering av sorteringsstation : Hantering för återanvändning av spillmaterial

  M1-uppsats, Jönköping University/JTH, Industriell produktutveckling, produktion och design

  Författare :Sandra Haglund; Amanda Lager; [2021]
  Nyckelord :spillmaterial; Agenda2030; arbetsmiljöverket; produktutveckling; hållbarhet;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to implement a sorting station for the carpentry company Sibab Interior AB, located in Blikstorp in Hjo municipality. Sibab manufactures furniture for the hotel industry, including the hotel chain Scandic. LÄS MER

 2. 2. Den digitalt suveräna staten : En undersökning av inställningen till nationell datalagring av personuppgifter hos statliga myndigheter

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Joel Gordon Hultsjö; [2021]
  Nyckelord :Digital Sovereignty; Cloud Service; Data storage; GDPR; Government Agencies; Information security; Transfer of personal data to third countries.; Digital suveränitet; Molntjänst; Datalagring; Dataskyddsförordningen; GDPR; Personuppgifter; Statliga myndigheter; Informationssäkerhet; Tredjelandsöverföring.;

  Sammanfattning : The number of scandals during the past years regarding the use and misuse of digital storage of personal infor-mation in combination with the implementation of the General Data Protection Regulation (GDPR) within the EU member states, has resulted in a resurfaced discussion of sovereignty within the public sphere in relation to the storage of digital information. This master thesis examines the attitudes towards national data storage of personal data within twenty Swedish public agencies in the context of the analytical term Digital sovereignty. LÄS MER

 3. 3. Analysis of RISE's VIRC for Automotive EMC Immunity Testing

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Elektroniska Kretsar och System

  Författare :Andreas Lundberg; [2021]
  Nyckelord :Electromagnetic Compatibility EMC ; Reverberation Chamber RC ; Vibrating Intrinsic Reverberation Chamber VIRC ; Cumulative Distribution Function CDF ; Rayleigh Distribution; Vector Network Analyzer VNA ; Immunity testing;

  Sammanfattning : RCs (Reverberation Chambers) has historically been used mainly for aerospace and military purposes in EMC (Electromagnetic Compatibility) testing, but the interest also seems to increase in the automotive industry (the development of an international standard for vehicles is in progress). The vehicles of the future will most likely be electrified, wirelessly connected and autonomous, i. LÄS MER

 4. 4. Development of a recycling centerthrough design thinking

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Författare :Filip Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Recycling center; Design thinking; warehouse management; 3D CAD; simulation.;

  Sammanfattning : Tarkett AB is one of the world's largest companies that manufacture floors and operates in over 100 countries. Tarkett Ronneby is one of two larger recycling centers the company possesses, and they are currently recycling all of the spare material and waste material from the manufacturing processes. LÄS MER

 5. 5. Specialistsjuksköterskors upplevelse av att vårda kritiskt sjuka patienter i ett tält, under SARS-CoV-2 pandemin: Fältsjukhuset IVA Kronan

  Magister-uppsats,

  Författare :Ann-Christine Ljungdahl; [2020-11-24]
  Nyckelord :Arbetsmiljö; Covid-19; Fältsjukhus; Intensivvård; Omvårdnad; Pandemi; SARS-COV-2; Specialistsjuksköterska; Upplevelser;

  Sammanfattning : Background:Intensive care nurses work in a high-tech environment and are responsible for caring for the critically ill patients with failure of one or more organs, minimizing risks and preventing complications. Sweden lacks specialist nurses, and there is shortage of space that requires shortcomings in the work environment, stress, poorer patient safety and the risk of injuries. LÄS MER