Sökning: "tentamen pedagogik"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden tentamen pedagogik.

 1. 1. Bonuspoängsystem i högre utbildning : En studie om undervisningsrelaterat bonuspoängsystem

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi

  Författare :Peyman Amani; [2008]
  Nyckelord :Bonuspoäng; Bonuspoängsystem; Examinationsform; Kunskapskontroll; Motivering; Undervisningsmodell; Högre utbildning;

  Sammanfattning : I följande studie uppmärksammas arbetsformen och systemet bonuspoäng. Arbetsformen bygger på att elever tilldelas bonuspoäng vid korrekt utförande av vissa extra tilldelade arbetsuppgifter. Dessa extrapoäng tillgodoräknas till studentens förmån vid examination t.ex. LÄS MER

 2. 2. Genomströmning: belysning av genomströmningen på delkurs objektorientering för systemvetenskapliga programmet Design & Administration och kursen i Informatik

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Ingegerd Forsberg-Holm; Madelen Ohlsson; [2000]
  Nyckelord :examination; inlärning; kunskap; kvalitetsutvecklingsprogram; utvärdering; Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik; Social Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vi har undersökt ett problem med förankring i en verklig utbildningssituation. Institutionen för Informatik på Lunds universitet hade en längre tid haft problem med genomströmning på en av sina delkurser inom systemvetenskapliga programmet och kursen i Informatik. LÄS MER