Sökning: "teodiceproblemet"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet teodiceproblemet.

 1. 1. ”Det skapar en bredare bild för vad man ska vara rädd för” : Ondska som ett kontroversiellt ämne i religionskunskapsundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Amalia Gyllenberg; [2021]
  Nyckelord :Ondska; kontroversiella frågor; religionsundervisning; teodicéproblemet; Robert Stradling;

  Sammanfattning : Trots att forskning om kontroversiella frågor i religionsundervisningenökat under senare år finns hittills inga studier som utgår från hur temat ondska hanteras avlärare. Denna studie har syftat till att undersöka vilka frågor ämneslärare i religionskunskapenpå högstadiet och gymnasiet avhandlar när de behandlar ondska, men även hur lärare gårtillväga när de talar om ondska i klassrummet. LÄS MER

 2. 2. Olyckan och det goda : En studie av Simone Weils hantering av teodicéproblemet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Tros- och livsåskådningsvetenskap

  Författare :David Sällström; [2021]
  Nyckelord :Simone Weil; olyckan; teodicéproblemet; existentiella perspektiv; antiteodicé; nödvändigheten; avstånd; fruktansvärt lidande.;

  Sammanfattning : Uppsatsen beskriver och analyserar den franske filosofen och mystikern Simone Weils hantering av lidandets problem och sätter det i relation till den aktuella diskussionen mellan teodicéförespråkare och tänkare som avvisar teodicésvar på moralisk grund. Analysen behandlar inte teodicéproblemet som ett strikt logiskt och teoretiskt problem, utan lyfter fram hur Weils tänkande knyter an till de andliga och existentiella dimensionerna av problemet. LÄS MER

 3. 3. Varför tillåter Gud det onda? : En jämförande studie av C.S Lewis och John Hicks tedicéer.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier; Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Evelina Olsson; Kristina Bölander; [2014]
  Nyckelord :Teodicé; Teodicéproblemet; C.S Lewis; John Hick; Ondskans problem;

  Sammanfattning : Abstract The amount of evil that we can see in our world might make the thought of a kind and caring God as its creator paradoxical. This is what is generally called the problem of evil and the topic of this study. This is a litterary study which is based on qualitative analysis and hermeneutics as our method. LÄS MER

 4. 4. Kristendomens Gud - allsmäktig och allgod : En komparativ studie om hur fem företrädare i olika skolor inom kristendomen reflekterar över teodicéproblemet och dess natur

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap

  Författare :Sven Fredrik Sundkvist Björklind; [2013]
  Nyckelord :teodicéproblemet; religion; Gud; kristendom; kvalitativ undersökning; ondska; lidande;

  Sammanfattning : Ett svårlöst filosofiskt problem inom Kristendomen är att Gud ges attributen allgod och allsmäktig samtidigt som det finns ondska i världen. Detta filosofiska problem benämns teodicéproblemet. LÄS MER

 5. 5. Gud vs. ondskan : en studie av prästers gudsföreställning och deras syn på teodicéproblemet

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Tommy Svensson; [2011]
  Nyckelord :Gud; präster; kristendom; teodicéproblemet; gudsföreställning; ondska; kvalitativ undersökning;

  Sammanfattning : Min uppsats Gud vs. ondskan är en studie av vilken gudsuppfattning präster har, samt hur deargumenterar kring teodicéproblemet. Efter en halv termins studier i religionsfilosofi valdejag att skriva detta arbete där jag intervjuade fem olika präster och lät de svara öppet påovanstående frågor. LÄS MER