Sökning: "teologi"

Visar resultat 1 - 5 av 616 uppsatser innehållade ordet teologi.

 1. 1. Hur förkunnas evangeliet i Göteborgs stift? En homiletisk studie med hermeneutisk ansats av predikningar tredje söndagen i fastan.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Anders Magnusson; [2023-01-03]
  Nyckelord :praktisk teologi; Göteborgs stift; Svenska kyrkan; förkunnelse; homiletik; evangelium; teologi; predikan; kristendom; tradition;

  Sammanfattning : Abstract The main purpose of this essay is to examine how the gospel is preached by priests in the Church of Sweden in the diocese of Gothenburg on the Sunday chosen for the essay. To be able to investigate this, I have watched, listened to, and transcribed six sermons from three different regions in Gothenburg that was broadcasted via the Internet on the seventh of March 2021. LÄS MER

 2. 2. Blott en dag ett ögonblick i sänder : En komparativ analys av det kristna eskatologiska hoppets bildspråk i sex begravningspsalmer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Systematisk teologi

  Författare :Lisa Nyman; [2023]
  Nyckelord :Psalm; psalmbok; hopp; bildspråk; Jürgen Moltmann; Antje Jackelén; Den svenska psalmboken; Psalmer i 2000-talet;

  Sammanfattning : I denna kandidatuppsats gör jag en närläsning av några utvalda psalmer ur Den svenskapsalmboken och Psalmer i 2000-talet. I min närläsning vill jag se hur bildspråket i psalmernaförmedlar det kristna eskatologiska hoppet om bildspråket och symbolerna har förändrats ochi så fall på vilket sätt? Textanalysen utgår från forskningsfrågorna: Vilka bilder och symbolermålar upp det kristna eskatologiska hoppet i psalmerna 190, 249, 297, 904, 905 och 906?Har beskrivningarna av det kristna eskatologiska hoppet förändrats och i så fall på vilketsätt? Tolkningsramar till min närläsning och till analysen kommer från Jürgen Moltmann, entysk teolog som skrivit den omtalade teorin om hoppet. LÄS MER

 3. 3. Thomas av Aquinos centrala begrepp - En begrepps- och översättningsstudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Benjamin Miller Olsson; [2022-12-08]
  Nyckelord :Latin; Teologi; Filosofi; Thomas av Aquino; Översättning; Närläsning;

  Sammanfattning : Den här kandidatuppsatsens primära ändamål är att undersöka potentiella översättningssvårigheter till såväl svenska som engelska från Thomas av Aquinos medeltidslatinska texter. Uppsatsen visar på svårigheter i allmänhet vid en översättning av Thomas texter men i synnerhet i fråga om vissa centrala begrepp. LÄS MER

 4. 4. Att hitta hem i mångfalden : Om några ungdomars upplevelse av integrationsarbete i en mångkulturell församling

  Kandidat-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Avdelningen för religionsvetenskap och teologi

  Författare :Jessica Sunnerdahl; [2022]
  Nyckelord :Integration; Mångfald; Ungdomar; Identitetsskapande; Equmeniakyrkan;

  Sammanfattning : This study is about a group of young people aged 15–22, with different ethnic backgrounds and how they perceive and experience work on integration and diversity within the youth work in Uniting Church in Sweden located in Södertälje. The study is based on interviews with three young people, an employed pastor in the congregation and a representative from the congregational board. LÄS MER

 5. 5. Tre Kungligheter, Två kyrkor : En studie om hur Henry VIII, Mary I & Elizabeth I använde religion för mer makt.

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :David Brodin; [2022]
  Nyckelord :Reformation; Tudor; Anglikanism; Påve; Katolicism; Politisk Teologi; Politik; Religionslagar; Historia; Samhällsanalys; Henry VIII; Mary I; Elizabeth I;

  Sammanfattning : Uppsatsen studerar den engelska reformationen, dess huvudsakliga syfte är att visa hur forskningsområdet politisk teologi kan hjälpa elever i religion 2 eller högre på gymnasietatt inse hur historiska skeenden är användbara inom religiösa studier. Frågeställningarna och avgränsningarna ramar in projektet och binder det till Tudor-eran. LÄS MER