Sökning: "teologi"

Visar resultat 1 - 5 av 441 uppsatser innehållade ordet teologi.

 1. 1. "Var fruktsamma och föröka er..." - men hur? Assisterad befruktning i judisk och katolsk bibeltolkning och teologi

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Nina Gunnarsdotter Konnebäck; [2019-06-27]
  Nyckelord :assisted Reproductive Technology; IVF; Judaism; Catholicism; the Story of Creation;

  Sammanfattning : This study is an investigation of the arguments and the discussion concerning Assisted Reproductive Technology (ART) and its relation to doctrines in the Jewish and Catholic faith traditions. In the creation story of the Bible, God commands humans to be fruitful and multiply and in the light of this story, this essay examines the approaches towards ART from the twodifferent perspectives of faith: How are human beings meant to, or allowed to, procreate. LÄS MER

 2. 2. Dop eller omdop? : Svenska kyrkans diskussioner kring dopet i Herrens Nya Kyrka

  Kandidat-uppsats, Enskilda Högskolan StockholmTeologiska högskolan Stockholm/Avdelningen för teologi

  Författare :Ulrika Ulvegren; [2019]
  Nyckelord :Dop; omdop; Svenska kyrkan; Herrens Nya Kyrka; Swedenborg; biskopsmöte; ansvarsnämnd;

  Sammanfattning : Baptism has long been seen as an uncomplicated and inclusive element in the Church of Sweden. The process studied in this thesis has, however, indicated a change on this point. LÄS MER

 3. 3. Barns väg till frälsning i dagens svenska Pingströrelse : En studie av ett teologiskt dubbelseende och en pågående omförhandling

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Maria Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Children; salvation; Pelagius; Arminius; Pentecostal; child theology; systematic theology; practical theology; Swedish pentecostal movement; Barn; frälsning; Pelagius; Arminius; pingströrelsen; barnteologi; systematisk teologi; praktisk teologi;

  Sammanfattning : This thesis explore how the contemporary Swedish Pentecostal movement view childrens way to salvation. Is it possible to discern certain theological systems represented in the movement and has the movement’s view changed over time? The study reaches the conclusion that the view has changed and that there exists two logically opposite systems in the movement, leaving it with a theological double vision. LÄS MER

 4. 4. Profet eller samverkanspart? : Diakonala strategier i Svenska kyrkans nya storpastorat

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Kyrko- och missionsstudier

  Författare :Lena Sjöberg; [2019]
  Nyckelord :deacon; diaconate; diaconal; strategy; Diakoni; pastorat; storpastorat; Svenska kyrkan; diakon; strategi; diakonat; diakonal utveckling; ämbete; profetisk; välfärdsaktör; omsorg; arbetsmiljö; teologi; diakonivetenskap;

  Sammanfattning : En studie av förståelser av diakoni och diakonat i tre nya storpastorat i Svenska kyrkan genom analys av styrdokument för diakoni. Tre diakoniförståelser lever samtidigt i de tre undersökta pastoraten, diakoni som omsorg, röstbärare och välfärdsaktör. LÄS MER

 5. 5. Relationell teologi ur tre perspektiv - en jämförande analys

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Henrik Mattsson; [2019]
  Nyckelord :relationell teologi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER